Flest allvarliga fallolyckor sker vintertid

Varje dag från november till mars sjukskrivs fyra personer i en månad till följd av fall, enligt statistik från AFA Försäkring.

Från november till mars sker cirka 67 procent av alla fallolyckor. För vissa yrkesgrupper som rör sig utomhus i större utsträckning, såsom undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och städare, är siffran uppemot 75 procent. 

Förebygg halkolyckor på arbetsplatser genom:

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar
  • Sandning och snöröjning
  • Broddar och ändamålsenliga skor
  • Halkutbildning för riskgruppen äldre arbetskraft
  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolan med mera.

För mer information läs AFA Försäkrings arbetsskaderapporter. Länk finns under Relaterad information.  

Relaterad information