11 miljoner till fyra nya forskningsprojekt

Besöksnäringens Forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådet finansierar fyra forskningsprojekt i den gemensamma forskningssatsningen Framtidens fysiska mötesplats.

De fyra projekten delar på elva miljoner kronor. Projekten behandlar viktiga frågor som hur arbetsgivare kan bli mer attraktiva ur ett medarbetarperspektiv, handelns och besöksnäringens roll för en plats attraktivitet samt framtida kundupplevelser.

Beviljade projekt

 • Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäringMaria Ek Styvén Luleå tekniska universitet
  1 780 000 kr
 • Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergierMalin Lindberg, Luleå tekniska universitet
  1 600 000 kr
 • Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut
  3 648 000 kr
 • Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kundErik Wästlund, Karlstads universitet
  3 961 000 kr

Läs mer på Handelsrådets webbplats, se länk under Relaterad information.