Arbetsmiljöverkets skolinspektionsinsats

Arbetsmiljöverkets stora inspektionsinsats riktad mot skolor, grund- och gymnasieskolor, över hela landet går in i slutfasen och kommer att avslutas vid årsskiftet 2016.

Syftet med inspektionerna som påbörjades 2013 är att arbetsplatserna ska komma igång med eller utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete vilket innebär en arbetsmiljö med mindre skadlig stress, ökad trygghet och bättre fysiska förhållanden i skolan.

Om skolinspektionssatsen 

Knappt 1500 av 6500 arbetsställen hinner få besök. I snitt får cirka 90 procent av skolorna någon form av krav efter avslutad inspektion. Flest krav har ställts på riskbedömning av arbetsmiljön. Det kan handla om att riskbedömning inte har gjorts vad gäller arbetsbelastning, hot och våld eller buller. Tätt därefter kommer krav på avsaknad av skriftlig arbetsmiljöpolicy och handlingsplan. Det har även ställts krav på att kunskaper om arbetsmiljöarbete och att skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter saknats. Allt detta är delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska bedrivas. Slutrapporten kommer att publiceras under första kvartalet 2017.

Uppdaterad
den 2 juli, 2020