Fremiapodden: Det gränslösa arbetslivet

Avsnitt 21.

Vårt flexibla arbetsliv, ibland kallat det gränslösa arbetslivet, har medfört nya möjligheter för både arbetsgivare och anställda. Å ena sidan mer självbestämmande och andra möjligheter till balans mellan arbete och privatliv, å andra sidan högre krav på individen att dra gränsen för när arbetet börjar och slutar. Fremiapodden dyker in i frågan.

Medverkande: Klara Sahleström, rådgivare/förhandlare och Jonna Leopoldson Lahdensuo, bitr. kommunikationschef.

Lyssna på Fremiapodden

Du hittar Fremiapodden där poddar finns. Lyssna i din poddapp.