Integration är inga problem för Nema Problema

Malin Bernhardtz, programansvarig Nema Problema

Nema Problema vill stärka integrationen i Sverige och gör verkstad av ambitionerna genom sitt framgångsrika mentorskapsprogram. Mentorer som är etablerade på den svenska arbetsmarknaden, matchas med utrikesfödda adepter på vägen mot ett arbete.

Integration i praktiken - det är melodin för den ideella organisationen Nema Problema. Med visionen ”Sverige ska bli bäst på integration” som ledstjärna, rekryteras och matchas mentorer och adepter med bakgrund i alla tänkbara branscher och världens alla hörn. Målet är att mentorprogrammet, som finansieras med bland annat EU-medel och bidrag från Arbetsförmedlingen, ska ge nyanlända verktyg och stöttning att närma sig ett jobb eller en utbildning i linje med sina tidigare erfarenheter.

– Vi som land behöver bli bättre på att nyttja våra resurser. Många som kommer hit har bred yrkeserfarenhet från sina hemländer, men vet inte hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar, där kontakter, nätverk och informella vägar spelar stor roll. Hur ska man hitta rätt då? säger Malin Bernhardtz, programansvarig på Nema Problema.

Det är inget nytt fenomen att utrikesfödda i Sverige är överkvalificerade för sina nuvarande arbeten och att det är höga trösklar in på arbetsmarknaden för vissa grupper. Samtidigt vittnar många svenska företag och organisationer om kompetensbrist. Det är en paradox som Nema Problema jobbar för att sudda ut. 

Evidensbaserat arbetssätt som ger effekt

Genom mentorprogrammet får adepten ett bollplank i sin mentor, som har en liknande yrkesbakgrund. Frågor får svar. Hur ska jag lägga upp mitt cv? Ska jag sikta på någon särskild kurs? Behöver jag ett certifikat? Vilka osynliga regler finns i branschen? Det finns ingen förväntan på att mentorerna ska ordna jobb till sina adepter, det handlar snarare om att dela med sig av nycklarna för att komma framåt i jobbsökandet. Och Nema Problemas resultatmätningar talar sitt tydliga språk, programmet har effekt:

– Vi jobbar evidensbaserat och vi jobbar effektfullt. Inget görs bara för att utan vår verksamhet bottnar i noggrant resultatmätning och uppföljning. Under 2023 deltog 614 personer i hela vår verksamhet., 53 procent av våra adepter fick jobb under programmet, eller inom ett år efter avslutat program. 28 procent fick en praktikplats eller hittade en relevant utbildning under programmets gång, säger Malin Berhardtz.

”Vårt mål är alltid supermatchningar” 

För att det åtta månader långa programmet ska bli givande och lyckat för båda parter lägger Malin Bernhardtz mycket tid på att matcha kompatibla mentorpar. Dels handlar det om att utreda vilken typ av stöttning adepten ser framför sig, dels att matcha paren utifrån personliga egenskaper och drivkrafter för deltagande. Programmet baseras helt på ideellt engagemang och därför är strukturen för det enkelt.

– Många vill engagera sig, men mycket konkurrerar om tiden; småbarn, fritidsaktiviteter, jobb. Vårt mentorsprogram är inte tidskrävande. De flesta har två timmar över i månaden. Efter en uppstartsträff träffas paren en gång i månaden, men på eget initiativ väljer många par att ses mer, de blir vänner. Vårt mål är alltid supermatchningar, säger Malin Bernhardtz.

I utvärderingar från de som avslutat mentorprogrammet återkommer just den återkopplingen från både adepter och mentorer. Att många, förutom ett givande utbyte, också har fått fördjupad förståelse för andra kulturer och utmaningar kring att vara ny i ett land. Som en bonus knyts nya vänskapsband.

Kraft och vilja att bidra

Programmet har flera uppstartstillfällen varje år. Till den senaste uppstartsträffen hade 90 nya par matchats. Det händer något i ett rum när 180 personer som inte känner varandra möts och startar ett samtal, berättar Malin Bernhardtz:

– Det är magiskt! Det blir så tydligt att vi är många som vill möta varandra och vara med och bidra till vårt gemensamma samhälle. Även om integrationsdebatten just nu mest fokuserar på problem, ser vi dagligen bevis på att det finns både kraft och vilja i Sverige att vara en del av lösningen.

Vill du bli mentor?

Läs mer hos Nema Problema.