Kollektivavtalade försäkringar

När du tecknar kollektivavtal omfattas dina anställda av förmånliga pensions- och försäkringslösningar.

Det totala försäkringsskyddet i Sverige består av

  1. lagstadgade försäkringar,
  2. kollektivavtalade försäkringar och
  3. eventuella privata försäkringar.

De lagstadgade försäkringarna, som hanteras av Försäkringskassan, omfattar alla svenska medborgare. Nio av tio anställda i Sverige omfattas därutöver av de kollektivavtalade försäkringarna som kompletterar de lagstadgade. Kollektivavtalade försäkringar har den anställde via jobbet.

Som medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har din verksamhet kollektivavtal och därför omfattas dina anställda av de kollektivavtalade försäkringarna.

Föredömligt förmånliga

Kollektivavtalade försäkringar är förmånliga för både för arbetsgivare och arbetstagare. De kostar ditt företag långt mindre än om du skulle handla upp motsvarande försäkringslösning själv. Och de ger dina medarbetare extra ekonomisk trygghet som pensionär, vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, föräldraledighet och dödsfall. Försäkringarna omfattar alla anställda på lika villkor och utan hälsoprövning.

När din verksamhet blir medlem i KFO, kommer en av våra tjänstepensions- och försäkringsexperter att höra av sig till dig för att gå igenom vilken lösning som passar ditt företag och dina anställda bäst.

Läs mer om våra förmånliga tjänstepensions- och försäkringslösningar för dig som är arbetsgivare.

Uppdaterad
den 3 juni, 2020