Två kan göra mer än en

Idea x KFO = Fremia

Det är bråda dagar här på kansliet. Vi ser över hela organisationen och våra system från grunden. Det är allt från hur vi jobbar till omförhandlingar av avtal med leverantörer och motparter. Varje detalj handlar om att skapa mesta möjliga nytta för dig som är medlem.

Nu är jag förbundsdirektör på Arbetsgivarförbundet Idea. Vi ska slå oss samman med arbetsgivarföreningen KFO och bilda Fremia. Från 1 januari är jag vice VD för den nya organisationen. Nu jobbar jag tillsammans med flera andra för att sammanslagningen ska fungera.

Vår färdriktning är att stärka och utvidga arbetsgivarservicen. Det handlar både om fler och bättre tjänster och om digitalisering för ökad tillgänglighet. För att det ska bli av måste vi genomföra förändringar här på kansliet.

Vi har under hela samgåendeprocessen jobbat strategiskt och målmedvetet med personalrekrytering för att vara optimalt riggade inför nya året 2021. Förstärkningar har gjorts inom förhandling, rådgivning, administration, ekonomi och kommunikation.

Du som är medlem i föreningen kommer alltid först. Redan veckan efter de definitiva stämmobesluten sjösatte vi en ny förhandlingsorganisation för att hantera årets komplicerade avtalsrörelse som först nu i helgen fick ett märke.

Det sägs alltid att avtalsrörelser är komplicerade. Denna gång är det sant på en annan nivå än tidigare.

Förutom de utmaningar som alla arbetsgivarorganisationer och fackförbund har att hantera i år ska vi dessutom hitta en ny avtalsstruktur tillsammans med våra motparter. Vi letar efter ömsesidiga vinster för våra medlemmar och deras medarbetare. Vårt uppdrag är att tillsammans utveckla avtalen för att på bästa möjliga sätt möta den idéburna sektorns behov utifrån dess unika förutsättningar.

Vissa av Ideas och KFO:s kollektivavtal överlappar varandra. Beroende på hur förhandlingarna fortlöper kan det innebära att somliga avtal lever kvar, att andra blir kvar under en övergångsperiod eller att vi lyckas hitta helt nya avtalslösningar.

Det här kan och ska inte hetsas fram. Vi förhandlar så länge det är möjligt och träffar de överenskommelser som bäst gynnar våra medlemmar och sektorn. Vi informerar löpande under förhandlingarna och kommer se till att inget ramlar mellan stolarna.

Vi ser många samordningsfördelar med samgåendet. Dels de rent organisatoriska där det givetvis går att hitta synergier. Små organisationer är mer sårbara för kostbara förändringsbehov, där digitalisering bara är ett exempel.

Framförallt handlar det om inflytande och företrädarskap. Sektorn behöver och efterfrågar en starkare intressepolitisk röst. Med våra samlade krafter blir vi ett bättre nav för såväl motparter som makthavare. Med samlade resurser kan vi erbjuda större och bredare kompetens.

Förutom att vi byter utseende och namn den 1 januari 2021 kommer du främst märka skillnaden i handling. Vi kommer att kunna göra mer i termer av tillgänglighet och arbetsgivarservice. På längre sikt hoppas jag det kommer märkas genom att våra du får bättre förutsättningar att verka. Vilket skulle vara till gagn för hela samhället.

På många sätt hade det varit svårare att inte gå ihop. De flesta planerade samgåenden misslyckas, verkar det som. Men det beror oftast på politiska skäl än att det är tekniskt komplicerat.

De förändringar som vi nu genomför hade varit nödvändiga för våra föreningar att göra var för sig oavsett resultaten på stämmorna. Att göra det var för sig hade varit svårare. Två kan göra mer än en, helt enkelt.

Det som är utmanande är att vi genomför väldigt många förändringar samtidigt och med en offensiv tidsplan. Vi gör det dessutom samtidigt som landet genomlider den här epidemin och under en omfattande avtalsrörelse. Byggarbetsplatser känns alltid röriga innan man ser resultatet. Men vi har en plan och den följer vi. 

Vi kommer att bli en stark och värdig företrädare för våra medlemmar och den idéburna sektorn. Jag är övertygad om att Fremia, som Sveriges största fristående arbetgivarorganisation, kommer att bidra till en positiv samhällsutveckling.

/Tobias Nilsson

Uppdaterad
för 3 månader sen