Karin Svedberg

Titel
Intressepolitik för civilsamhälle och idéburen välfärd
Telefon
08-702 54 03
Mejladress

Första gången jag kom till Egypten var jag mycket ung och hade turen att uppleva något formativt. Jag kom att bo på koptiska kloster och golvades av kraften och värmen som den koptiska minoriteten lyckades skapa och dela med utomstående, trots att de var omgärdade av en delvis ogästvänlig och ibland aggressiv omvärld.

Urkraften i människor som kommer samman och gör fredligt motstånd mot dominerande och förkvävande förutsättningar eller samhällsordningar har därefter varit en inspirationskälla och en livsnerv. Värmen för fenomenet har tagit mig till miljöarbete på Irland, socialt arbete i Mongoliet, lamaskötsel på Nya Zeeland och arbete med civilsamhället i Turkiet.

Jag har samlat på mig så kallad landerfarenhet från Kosovo, England, Filippinerna och Indonesien, och jag har lärt mig att backa traktor med släp, mjölka get och jak, och en hel del om engagemang, aktivism och organisering.

Någonstans på vägen var det läge att också lära mig om marknaden och det här med vinstdrift, och fyra års studier på Handelshögskolan i Stockholm för att bli civilekonom gav input på det området. Från slitet med grafer och ekvationer, och inte minst närgående studier av mer socialantropologisk karaktär, tog jag med mig den bestämda uppfattningen att allmänintresset är oändligt mycket mer värdefullt än egenintresset, samt att marknadskrafternas förmåga att organisera betydelsefulla mänskliga aktiviteter är begränsade.

Allt som sker inom det vi kallar välfärd, och bra mycket mer därtill, betraktar jag som betydelsefulla mänskliga aktiviteter.

För att balansera tillvaron gav jag mig också hän några tankens passioner och avlade magisterexamen i idéhistoria på Stockholms Universitet. Efter arbete som tjänsteperson på Sida och Riksdagen, och som organisationskonsult inom det internationella biståndet, så hamnade jag på Ideell Arena och därefter på Famna, riksorganisation för idéburen välfärd.

Någonstans under mina sex år på Famnas kansli så utkristalliserade sig den vision som jag nu arbetar för att förverkliga: En stark och funktionell infrastruktur för det civilsamhälle som så i grunden berikar vårt samhälle. En sådan infrastruktur omfattar till exempel ändamålsenlig lagstiftning, regelverk och myndighetsutövande, både för civilsamhället som formaliserade organisationer och arbetsgivare, samt som arena för det essentiella ideella engagemanget.

Det är en glädje att få sträva efter detta i mitt arbete på Fremia och i mina styrelseuppdrag för Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Idéburna Skolors Riksförbund och Ideell Arena.

Publicerat av Karin Svedberg