Forum för yrkesgrupper

Ibland har yrkesgrupper hos våra medlemsföretag behov av att dela erfarenheter med varandra. Därför händer det att vi startar mötesplatser där medlemmar kan bli klokare tillsammans. Först ut är gruppen för lönehandläggare.

Vi på Arbetsgivarföreningen KFO delar oftast in världen i branscher och avtal. Men yrkesgrupper går på tvärs med branschindelningen. Till exempel lönehandläggare finns ju på de flesta företag oavsett vilken bransch de tillhör.

Yrkesgrupp, lönehandläggare

 

Socialt nyttomedium

Vi tycker att det är en spännande utveckling. Vi kommunicerar med dig som är medlem, och du kommunicerar med oss. Men det vore förstås bra om du också kunde kommunicera med andra medlemmar när du vill göra det.

Slutna grupper trend som håller i sig

Grupper i sociala medier är en trend som pågått länge. Vi söker oss bort från de öppna flödena på Facebook, Instagram och Linkedin, för att tillbringa mer tid i avgränsade sammanhang med utgångspunkt i gemensamma intressen istället. Där upplevs konversationerna mer relevanta. Precis som i meddelande-appar som Messenger och Whatsapp.

KFO lönehandläggare

Nu öppnar vi den första gruppen för löneadministratörer och testar till en början med löneadministratörer inom HVO-området. Vi kommer själva att vara med i forumen, men de kommer primärt inte att användas för arbetsrättslig rådgivning.

Så går det till

  1. Ansök om medlemskap.
  2. Svara på de tre kontrollfrågorna.
  3. Delta i erfarenhetsutbytet.

Vi ses där!

Uppdaterad
den 10 november, 2019