Café-, restaurang och hotellverksamhet

Kollektivavtalet Café-, restaurang och hotellverksamhet är tecknat mellan Fremia och Hotell- och restaurangfacket. Avtalet gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

Avtalet i korthet

Avtalet omfattar anställda hos arbetsgivare som bedriver café, restaurang och hotellverksamhet och är anslutna till Fremia. 

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll