KFO är remissinstans för Välfärdsutredningen

KFO bevakar frågan om vinster i välfärden och kommer svara utifrån medlemmarnas perspektiv.

Ilmar Reepalus Välfärdsutredning är högaktuell. Arbetsgivarföreningen KFO är remissinstans och kommer att ta tillvara och lyfta fram våra medlemmars perspektiv i det svar vi lämnar. Det är viktigt att visa vilka konsekvenser förslaget får för våra idéburna verksamheter inom personlig assistans, förskola/skola och hälsa, vård och omsorg. I remissarbetet samarbetar vi med FAMNA, Coompanion och FSO.

Frågor

Vid synpunkter och frågor, kontakta Hanna Kauppi, e-post hanna.kauppi@kfo.se, eller Karin Svedberg, e-post karin.svedberg@famna.se.