KFO är remissinstans för Välfärdsutredningen

KFO bevakar frågan om vinster i välfärden och kommer svara utifrån medlemmarnas perspektiv.

Ilmar Reepalus Välfärdsutredning är högaktuell. Arbetsgivarföreningen KFO är remissinstans och kommer att ta tillvara och lyfta fram våra medlemmars perspektiv i det svar vi lämnar. Det är viktigt att visa vilka konsekvenser förslaget får för våra idéburna verksamheter inom personlig assistans, förskola/skola och hälsa, vård och omsorg. I remissarbetet samarbetar vi med FAMNA, Coompanion och FSO.

Uppdaterad
för 3 månader sen