Kostnadsundersökning för personlig assistans

Arbetsgivarföreningen KFO kommer att genomföra en undersökning av kostnaderna för personlig assistans hos medlemmarna.

Syftet med undersökningen är att få en bild av kostnadsutvecklingen, avseende löner och andra omkostnader, och att jämföra den med ersättningsnivån för personlig assistans. Underlaget kommer sedan sammanställas i en rapport och sedan användas som underlag i våra kontakter med beslutsfattare och myndigheter.

Det kommer att bli en årlig undersökning som genomförs i mitten av april. Trots att det är bokslutstider för vissa, är det viktigt att kunna hänvisa till så färska siffror som möjligt i samband med regeringens insamling av underlag och beslut om assistansersättningens nivå. Eftersom vi gjorde en undersökning 2013, ber vi er denna gång att lämna in uppgifter för både 2014 och 2015.

För att sammanställa uppgifterna har vi tagit hjälp av redovisningsbyrån Grant Thornton. Uppgifterna kommer att anonymiseras och behandlas med sekretess enligt FAR Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2014:1. 

Det är önskvärt att så många medlemmar som möjligt deltar i undersökningen för att undersökningen ska få tyngd och trovärdighet. Stort tack på förhand för ert deltagande!

För att lämna uppgifter följ länkarna nedan.