Vaccination mot covid-19 för personliga assistenter och assistansberättigade

Det är Folkhälsomyndigheten som har regeringens uppdrag att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19. Uppdraget innefattar bland annat en rekommendation för en prioritetsordning för vaccinationen, som i sig är beroende av tillgången till godkänt vaccin. Vad gäller för personliga assistenter och assistansberättigade?

Prioriteras i den andra fasen

Fremia Personlig Assistans har arbetat för att såväl personliga assistenter som assistansberättigade ska prioriteras för vaccination. Efter uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten är det nu uttalat att personliga assistenter och assistansberättigade inkluderas i fas 2.

Vaccinationernas praktiska genomförande

Regionerna ansvarar för det praktiska genomförandet av vaccination. Vi har framfört till Folkhälsomyndigheten och SKR att vi önskar en enhetlig nationell plan för hur vaccination av såväl personliga assistenter som assistansberättigade ska genomföras praktiskt över hela landet. Vi har inte fått gehör för detta. Budskapet från Folkhälsomyndigheten och SKR är att varje region självständigt ansvarar för hur vaccinationer genomförs. Vi vet att det sker i varierande takt och form.

Detta gör att vi har svårt att ge tydliga råd till våra medlemmar om hur de ska agera för att få tillgång till vaccin i den eller de regioner som de har verksamhet i.

Ansvaret för vaccinationernas genomförande ligger på den regionala vaccinationssamordnare som finns i varje region och det är den som kan svara på vad som gäller i just den regionen.

När assistenter är vaccinerade men inte den assistansberättigade

Enligt Folkhälsomyndigheten vet man ännu inte om, och i vilken utsträckning, en vaccinerad person kan föra smitta vidare. Rådet är därför att fortsätta med samma nivå av skyddsåtgärder som tidigare för att minimera risken för att en vaccinerad person ska smitta någon som inte är vaccinerad. Detta kan vara särskilt viktigt att uppmärksamma inom den personliga assistansen eftersom vissa regioner har påbörjat vaccination av personliga assistenter innan man har erbjudit vaccin till de assistansberättigade.

Mer information

Du kan läsa mer om vaccinationer och annat relaterat till coronapandemin på vår sida om smitta på arbetsplatsen.