Stort engagemang på KFO-dagarna!

Drygt 50 medlemmar samlades till KFOs personlig assistansdagar den 17 och 18 mars.

Det var med stort engagemang som de deltog i samtal med representanter från Försäkringskassan, Socialdepartementet och Myndigheten för delaktighet.

Hetast blev diskussionen när Försäkringskassan besvarade frågor om övergången till efterskottsbetalning. Att den digitala lösningen för tidrapportering inte är färdig ställer till det, liksom att Försäkringskassan förväntas skärpa kravet på att assistansräkningen ska vara inlämnad senast den 5:e dagen, andra månaden efter utförd assistans.

En annan fråga som diskuterades är hur KFO kan företräda medlemmarna i närings- och branschpolitiska frågor.

Presentationerna från KFO-dagarna finns att ladda ner. Tänk på att du måste logga in för att komma åt materialet:

Ladda ner presentationerna från KFO-dagarna.

Uppdaterad
den 24 mars, 2017