Stort engagemang på KFO-dagarna 2017

Det var drygt 70 personer som deltog under KFO-dagarna den 16-17 mars 2017.

En huvudpunkt för årets KFO-dagar var den nya  branschorganisationen för personlig assistans. Branschkommitténs ledamöter liksom nytillskottet i kansliorganisationen, Carina Ekblad, presenterade sig. Kommittéen är representativ och besitter genomgående lång erfarenhet och gedigen kunskap som kommer att vara att stort värde i KFO:s arbete framöver. Även branschorganisationens egna sida på webben, som samlar alla nyheter, seminarier, rapporter och övrig information inom personlig assistans, visades upp. 

Deltagarna fick ta del av en mängd engagerande föredragningar om bland annat rättsläget inom personlig assistans, pågående arbete i LSS-utredningen och forskning kring skärningspunkten mellan arbetsrätt och socialrätt. Avslutade gjorde Bengt Westerberg med en analys över reformen och kostnadsutvecklingen för personlig assistans. 

Presentationerna från KFO-dagarna finns att ladda ner. Tänk på att du måste logga in för att komma åt materialet.

Uppdaterad
den 17 november, 2018