Skyddsutrustning för assistansanordnare

SKR presenterar förslag till rutin för kommunernas hantering

Vi har under lång tid i dialog med SKR arbetat för bättre rutiner i kommunerna när det gäller privata anordnares tillgång till skyddsutrustning med anledning av covid-19 i det system för statliga inköp som regeringen beslutade om tidigt i våras. Nu har SKR publicerat information till kommuner och privata anordnare, med ett förslag till rutin för kommunernas hantering. Förhoppningsvis kan det leda till en förbättring.

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning:

  1. Den privata utföraren köper själv in utrustning.
  2. Den privata utföraren köper in materiel via SKL kommentus.
  3. Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen.

Det har varit oklart hur privata utförare ska rapportera in sina behov för att ta del av detta. SKR har därför tagit fram ett förslag till rutin. Rutinen innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen.

Länk till hela informationen på SKR:s webbplats där det också finns mallar för rapportering.