Seminarium om assistansersättningen 13 juni

Hör Bengt Westerberg presentera sin nya rapport Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen.

I maj 2016 tillsatte regeringen den s.k. LSS-utredningen med uppdrag att föreslå kraftiga nedskärningar i assistansersättningen.

Bengt Westerberg har gjort en kritisk granskning av direktiven och redovisar sina analyser och slutsatser i en ny rapport. Bland annat besvarar han frågor som om kostnadsutvecklingen för assistansen är ohållbar, om andra insatser skulle bli billigare, om det finns skäl att i lagen precisera målen och vad assistans får användas till, om de privata assistansanordnarnas tillväxt kan hota assistansreformen m.m.

I panel: universitetslektorerna Therese Bäckman, jurist, och Hans Knutsson, ekonom, samt av den nye ordföranden i Funktionsrätt Sverige, Lars Ohly.

Se seminariet på webben 

Tisdagen den 13 juni presenterade Bengt Westerberg sin rapport. Seminariet kan ses i efterhand på youtube eller direkt via vår webb:

 

Uppdaterad
den 13 juni, 2017