Seminarium den 5 juni: forskning om personlig assistans

Vad finns det för forskning på området personlig assistans? Är den känd? Vilken betydelse har forskningen i utredningsarbete och debatten kring personlig assistans?

Till hösten kommer 21 forskare att presentera delar av sin forskning inom personlig assistans i en antologi. Redan nu får vi ett smakprov på vad som komma ska. Vi samtalar också med en namnkunnig panel om forskningens betydelse.

Program

10.00 - 10.05
Välkomna!

10.05 - 10.25
Samtal med redaktionen för kommande antologi

10.25 - 10.50
Personliga assistenter i stand-by är centralt för att skapa ett personligt och individuellt utformat stöd, Hanna Egard, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Malmö Universitet

10.50 - 11.30
Samtal om forskningens betydelse.
Medverkande: Hans Knutsson, ek dr, Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet, Niklas Altermark, fil dr, Statsvetenskapliga institutionen , Lunds universitet, Matilda Svensson Chowdhury, fil dr, Linneuniversitetet, Susanne Berg, STIL, Bengt Westerberg.

11.30 - 12.00
Lunchsmörgås

Plats
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Anmäl dig

Anmäl dig här

Uppdaterad
den 25 maj, 2018