Rapport från KFO-dagarna för personlig assistans

Nära 65 deltagare samlades under KFO-dagarna 2018 för att lyssna på intressanta föreläsningar, utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Årets KFO-dagar bjöd på aktuella föreläsningar med representanter från bland annat Försäkringskassan, IVO, LSS-utredningen, Front Advokater och KFO. Drygt 65 personer från olika medlemsorganisationer bidrog med många frågor och stort engagemang.Hanna Kauppi, ansvarig KFO Personlig Assistans, inleder KFO-dagarna. 

Föreläsningar, workshop och tips

Nytt för årets KFO-dagar var en workshop om nätverkande som leddes av Carina Ekblad, KFO, Karin Sääf och Susanna Skoglund, ledamöter i KFO Personlig Assistans. Under workshopen diskuterades behovet av nätverk och hur nätverkande kan organiseras. Diskussionerna ledde fram till många relevanta insikter som branschorganisationen tar med sig i det fortsatta arbetet kring hur KFO ska stötta medlemsgruppens nätverkande.

Vem bestämmer över din tid?

Den första dagen avslutades med en inspirationsföreläsning av Petra Brask, effektivitetsexpert. Föreläsningen bjöd på många skratt och igenkänningar och avslutades med konkreta tips på hur man effektiviserar sin tid:

 • Priotera det som tillför värde
 • Planera och fokusera
 • Säg nej och välj bort
 • Börja dagen med det viktigaste
 • Reflektera, utvärdera och stäm av


Petra Brask, effektivitetsexpert. 

Dataskyddsförordningen GDPR

En annan uppskattad föreläsning var David Schreibers, Front Advokater, som pratade om vad man som assistansanordnare bör tänka på kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat gick han igenom en checklista för behandling av personuppgifter:

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi och hur ser vårt flöde av uppgifter ut? (Kom ihåg Registerskyldighet enligt Artikel 30 GDPR)
 2. Vilken är vår rättsliga grund för behandlingen?
 3. Om vi stödjer oss på samtycke från individen, hur ser det ut?
 4. Vilken information lämnar vi till individen om behandlingen?
 5. Hur ser säkerheten ut - Internt och externt?
 6. Hur ska vi hantera individens rättigheter?
 7. Hur ska vi agera vid eventuella incidenter och dataintrång?
 8. Har vi personuppgiftsbiträdesavtalen på plats?
 9. Hur ska vi dokumentera vår progress så att vi kan visa att vi gör rätt?
 10. Hur ska utbilda och öka medvetenheten om frågorna i verksamheten? Utse dataskyddsombud? 

David Schreiber, Front Advokater, om personuppgiftsbehandlingens tre steg. 

Presentationerna skickas via e-post till alla deltagare inom kort. Om du inte fått materialet innan den 10 april, kontakta Carina Ekblad, carina.ekblad@kfo.se.

Uppdaterad
den 10 oktober, 2019