Program KFO-dagarna

Välkommen till KFO-dagarna för personlig assistans 16-17 mars. Det blir två halvdagar med massor av ny information och spännande diskussioner!

DAG 1

13.00 – 13.10         Välkomna
                        
       Petter Skogar

13.10 -  13.25         Presentation av branschkommitténs ledamöter
                               
Petter Skogar och Hanna Kauppi

13.25 - 14.10          Kritisk ersättningsnivå och andra viktiga frågor 2017
                               
Hanna Kauppi

13.50 – 14.10         Nyheter på arbetsmiljöområdet och meddelarskydd
                               
Kerstin Wrisemo och Sven Rosqvist

14.10 – 14.30          KAFFE                                                                           

14.30 – 15.30         Rättsläget inom personlig assistans
                               
Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå

15.30 -16.30           LSS-utredningen pågående arbete
                               
Anders Viklund, huvudsekreterare i utredningen             

18.00                      MIDDAG

DAG 2

9.00 – 9.30             Avtal och arbetsrätt
                               
Björn Jidéus och Hans-Erik Stierna

9.30 – 9.40            Aktuellt om Försäkringskassans IT-stöd 
                              Carina Ekblad

9.40 – 10.00           KAFFE

10.00 – 11.00         Arbete i annans hem - mellan arbetsmiljö och socialrätt                                   Eva Schömer, professor och docent, Linnéuniversitetet
                               och Lunds Universitet

11.00 – 12.00         Bengt Westerberg - Är assistansreformen hotad?
                               
Bengt Westerberg, tidigare Socialminister, ger sin bild                                 av utvecklingen

12.00 – 12.45         LUNCH

12.45 – 13.00        Utvärdering och avrundning

Uppdaterad
den 16 mars, 2017