Personlig assistans — Hotad valfrihetsreform?

Välkommen till ett seminarium om personlig assistans. Kommer vi att se en utslagning av seriösa assistansanordnare med försämrad valfrihet som följd?

År 1994 beslutade dåvarande socialminister Bengt Westerberg om en ny rättighetsreform, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans blev det möjligt för människor med omfattande funktionsnedsättning att leva som andra.

Mycket har hänt sedan dess. Kostnaderna för assistansen har ökat kraftigt, regelverket har skärpts och åtgärder för kostnadskontroll är flera. Assistansanordnare går på knäna på grund av en allt för låg ersättning och assistansberättigade vittnar om allt tuffare biståndsbedömningar och exkludering.

Välkommen till en presentation av Bengt Westerbergs rapport, som han skrivit på uppdrag av samtliga arbetsgivar- och branschorganisationer på den privata utförarsidan inom personlig assistans. Efter presentationen tar en paneldiskussion vid med politiker från bland annat riksdagens socialutskott. Därefter följer ett seminarium som återför assistansanvändarperspektivet på en karta, som idag i stor utsträckning ritas av människor som inte lever med assistans.

Webbsänt seminarium

Vi kommer att direktsända seminariet på nätet med start den 31 maj kl. 13.30.
Länk till webbsändningen

Läs rapporten

Rapport: PERSONLIG ASSISTANS - hotad frihetsreform?

Inslag i media

DN Debatt: Stoppa smygavecklingen av personlig assistans

Assistanskoll: Hårdare ton än väntat i nya assistansutredningen

Uppdaterad
den 17 januari, 2019