Möte med ledamöter i Socialutskottet

Den 8 november träffade branschkommittén för KFO Personlig Assistans ledamöter från Socialutskottet.

Den 8 november träffade branschkommittén för KFO Personlig Assistans ledamöter från Socialutskottet. Ledamöterna informerades om situationen hos medlemma, och framförallt om hur situationen ser ut för assistansberättigade med avseende på Försäkringskassans omprövningar och nya rättsliga ställningstaganden. Närvarande ledamöter från partierna utlovade fortsatt uppföljning och krafttag framförallt ifråga om konsekvenserna av domen HFD 2017 ref 27 och tolkningen av densamma kring bland annat kvalificerad personlig assistans, väntetid och beredskap.

Emma Henriksson (KD), ordförande Socialutskottet, kommenterar Försäkringskassans tolkningar av Högsta förvaltningsdomstolens domar.