Möte med Annika Strandhälls statssekreterare Therese Svanström Andersson

Den 6 november besökte KFO Annika Strandhälls statssekreterare Therese Svanström Andersson.

På mötet presenterade KFO sitt övergripande arbete med intressepolitik och branschorganisationen KFO Personlig Assistans. Bland annat lyftes frågan om Försäkringskassans handläggning av efterskottsutbetalningar, där brister i kommunikation och sena utbetalningar utgör ett stort problem för assistansanordnare.