Lunchseminarium: Att motverka tystnadskulturer

År 2017 lanserades en unik överenskommelse mot korruption inom sektorn vård, omsorg och personlig assistans. Överenskommelsen innehåller konkreta riktlinjer för hur sektorns aktörer kan agera för att undvika korruptionsrisker men också rekommendationer till hur det förebyggande arbetet kan struktureras inom organisationen. Under ett lunchseminarium djupdyker vi i en av de komponenter som enligt överenskommelsen bör ingå: rapporteringskanaler.

När:  5 november 2019 kl. 11.30 – 13.00 (enklare lunch serveras från kl. 11.15)

Var:   Brunnsgatan 2, Stockholm

Arr:   SKL, Arbetsgivarföreningen KFO, Vårdföretagarna och IMM

Under seminariet presenteras en färsk rapport från Brottsförebyggande rådet om tystnadskulturer följt av presentationer om visselblåsning och arbetet med införandet av det nya visselblåsningsdirektivet som bl.a. kommer ställa krav på flera aktörer att inrätta visselblåsningssystem samt arbetsrättsliga aspekter på visselblåsning. Seminariet avslutas med en paneldiskussion om praktiska frågor som kan uppstå vid arbetet med rapporteringskanaler.

Seminariet riktar sig främst till aktörer inom vård, omsorg och personlig assistans men bör vara av intresse även för aktörer inom andra sektorer.

Seminariet är kostnadsfritt och livesänds

Klicka här för att komma till anmälan

Varmt välkomna!

Uppdaterad
den 3 januari, 2020