Coronaviruset: Information från Fremia Personlig Assistans

Hela vårt samhälle står inför en gigantisk utmaning i hanteringen av coronaviruset och inte minst gäller det alla som arbetar med eller själva har personlig assistans. Assistansanordnare och personliga assistenter anstränger sig nu hårt för att den personliga assistansen ska fungera även i kristider.

Av Sveriges omkring 19 000 personer med personlig assistans tillhör många riskgrupper. Det är av största vikt att dessa personer skyddas från smitta samtidigt som de får den personliga assistans som de behöver. Detta innebär förstås stora utmaningar för assistansanordnarna som redan idag arbetar enormt hårt för att få assistansen att fungera. För Fremia Personlig Assistans betyder det att allt vårt arbete just nu syftar till att ge våra medlemmar bästa tänkbara förutsättningar att klara sitt uppdrag.

Vi får väldigt många frågor från våra medlemmar och vi försöker samla all information om hur du som arbetsgivare bör hantera situationen på vår specialsida om coronavirus. Alla frågor har ännu inget tydligt svar och då gör vi vad vi kan för att försöka få fram rätt information.

Mer information om hanteringen av coronaviruset som kan vara av intresse för assistansanordnare finns exempelvis hos Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

Att den personliga assistansen fortsätter att fungera i detta pressade läge är mycket viktigt för hela samhället och assistansbranschen gör allt för att ta sitt ansvar. Förändrade förutsättningar den närmaste tiden kan komma att kräva snabba beslut från riksdag, regering och myndigheter. Vi för därför samtal med regeringen och de myndigheter som på olika sätt är involverade i personlig assistans om vad som krävs nu men också för att myndigheter och bransch ska ha möjlighet att tillsammans snabbt kunna agera i en förvärrad situation.

Experterna förväntar sig att både antalet smittade och antalet svårt sjuka kommer att öka de närmaste veckorna. Vikten av att assistansanordnarna även då har möjlighet att upprätthålla bemanningen i assistansuppdragen kan inte nog understrykas.

Vi förbereder oss för det värsta och hoppas på det bästa. Tillsammans kommer vi att klara även detta.