Carina Ekblad är ny på KFO

Vi välkomnar Carina Ekblad som från den 26 april kommer arbeta med arbetsrättslig rådgivning och intressepolitik inom området personlig assistans hos KFO.

Carina har lång erfarenhet av arbetsgivarfrågor och personlig assistans ur flera perspektiv. Hon har arbetat både hos DHR, Förbundet Unga Rörelsehindrade, som personalansvarig hos ett större assistanskooperativ och nu senast som HR/kundansvarig hos ett företag med administrativa stödsystem för personlig assistans.

– Som ung vuxen och nybliven förälder beviljades jag personlig assistans när LSS lagen var relativt ny och oprövad. Det har nu gått över 20 år sedan dess och jag har på nära håll följt assistansreformens utveckling, framgång och ifrågasättande, säger Carina.

En bit in i livet utbildade hon sig till personalvetare och efter drygt 10 års arbete med arbetsgivarfrågor, med fokus på personlig assistans, är hon väl insatt i området.

– Jag känner mig rustad för och tycker att det ska bli väldigt roligt att tillsammans med KFO, KFOs medlemmar och en nybildad branschorganisation arbeta för en stabil assistanslagstiftning som möjliggör en långsiktig och kvalitativ assistansanordning. En anordning med fokus på självbestämmande utifrån den enskildes förutsättningar i kombination med en god personalpolitik, säger Carina.

På KFO välkomnar vi vår nya kollega som, utöver att arbeta med arbetsrättslig rådgivning, även kommer arbeta med intressepolitik inom ramen för den nystartade branschorganisationen för personlig assistans.

– Carina blir en tillgång för KFO som organisation, inte minst för medlemmarna, både genom sin medverkan i branschorganisationen för personlig assistans och med sina specifika kunskaper kring regelverket för personlig assistans, säger Hanna Kauppi.

Uppdaterad
den 15 mars, 2017