Branschkommittén för KFO Personlig Assistans har träffats

Den 6 september träffades branschkommittén för KFO Personlig Assistans för att diskutera aktuella frågor och pågående avtalsförhandlingar.

Branschkommittén för personlig assistans har haft höstens första möte. På agendan stod en mängd frågor, däribland LSS-utredningens pågående arbete, problem kring efterskottsbetalningen av assistansersättningen, organisationens etiska riktlinjer och informationsmaterial till medlemmar. Branschkommittén diskuterade även Kommunals avtalsyrkanden och KFOs ställningstaganden där avtalsförhandlingarna nu pågår för fullt.

I samband med mötet hade kommittén sin första politikerlunch där några av Socialutskottets ledamöter var inbjudna för att diskutera aktuella frågor inom assistansen.

Uppdaterad
den 13 september, 2017