Nätverks- och mentorsprogram

Anordning av personlig assistans är ett arbete med många positiva som krävande utmaningar. När pressen är hög och arbetstiden begränsad är det därför lätt att uppleva sig ensam. Om man utöver det också är relativt ny som tjänsteman, kan vissa uppgifter kännas omöjliga att hantera.

Om mentorsprogrammet

Som adept ges du möjligheten att ta lärdom av en annan person med- och motgångar samtidigt som du bidrar med nya perspektiv. Fremias mentorsprogram bygger i hög grad på ett coachande arbetssätt.

Det är svårt att i vår bransch ge exakta lösningar, då varje individ och organisation fungerar olika. Gemensamt har vi dock en omfattande kunskap och bred erfarenhet. Som ett led i att ta vara på detta, erbjuder nu branschorganisationen Fremia personlig assistans att samordna matchning mellan mentor och adept.

Mentorsrollen

Karin Sääf Göransson som är VD/Verksamhetschef på Bambi ekonomisk förening förklarar hur hon arbetar i sin roll som mentor:

– Som mentor får jag en möjlighet att ifrågasätta mitt eget, eller snarare kooperativets, sätt att hantera olika frågor inom personlig assistans. När jag berättar om hur vi gör, och framförallt varför vi gör som vi gör så får jag en möjlighet att syna våra ställningstaganden. Det kan leda till att vi ändrar oss och gör på något annat sätt eller så blir vi stärkta i att vårt beslut är genomtänkt och håller i längden.

Nätverk Fremia personlig assistans 

Genom att nätverka ger du dig själv tid för reflektion i dialog med andra. När du delar med dig av dina erfarenheter får du andras erfarenheter tillbaka. Att komma ifrån vardagen, få tillfälle att lyfta blicken och se helheten i ditt arbete samtidigt som du tar in nya erfarenheter, och delar med dig av dina egna, ger ett stort mervärde för det dagliga arbetet.

Att delta i nätverket Fremia personlig assistans ökar möjligheterna till kompetensutbyte, verksamhetsutveckling, omvärldsbevakning samt politisk påverkan. Kravet för att få vara med i ett nätverk är medlemskap i Fremia. Nätverken är öppna för alla de funktioner som finns i din verksamhet så som verksamhetsledare, jurister, personalvetare, handledare, samordnare och assistansberättigade i arbetsledande ställning.

Oavsett om du är du intresserad av att delta i ett befintligt nätverk, vill vara med och dra igång en ny nätverksgrupp eller agera mentor, anmäler du ditt intresse genom att kontakta mig.