Hanna Kauppi

Hanna Kauppi har varit engagerad i frågor kring personlig assistans sedan reformens tillkomst och har arbetat med frågorna i alla dess former - som personlig assistent, som VD och som näringspolitiskt sakkunnig. Under sin tid som ansvarig för området hos Arbetsgivarorganisationen KFO (idag Fremia) bildade hon tillsammans med KFOs medlemmar branschorganisationen KFO Personlig Assistans (idag Fremia Personlig Assistans). Idag är hon invald representant och ledamot för att fortsätta driva de viktiga frågor som ligger till grund för den personliga assistansens fortlevnad och människors möjlighet att välja alternativ, modell och möjlighet till inflytande i den personliga assistansen.

Uppdaterad
den 30 december, 2020