Varför sälja till en riskkapitalist i stället för till personalen?

Seminarium tisdagen den 2 juli 12:30–13:15

De svenska företagsformerna är lika gamla som våra traditionella anställningsformer. I det här avseendet ligger Sverige långt efter andra jämförbara länder. Varför är det så? Kommer personalägande att bli vanligare i framtiden och hur kommer det att påverka Sverige?

Sophie Nachemson-Ekwall, forskare och författare.

Hade ärtfabriken i Bjuv kunnat räddas med hjälp av personalövertagande? Skulle underlättande av att bilda personalkooperativ vara lösning på svårigheter vid generationsskiften? Vilken roll skulle nya ägarformer kunna få vid smärtsamma omstruktureringar?

Vid en internationell jämförelse ligger Sverige efter när det gäller alternativa företags- och ägarformer. Orsaken till detta vet man inte. Kanske la den polariserande löntagarfondsdebatten för länge sedan locket på för en nödvändig förnyelse.

Ett Sverige där anställda äger

Boken och forskarrapporten Ett Sverige där anställda äger är publicerad av tankesmedjan Global utmaning med stöd av Arbetsgivarföreningen KFO.

I spåren av globalisering och ett allt mer heterogent samhälle håller den traditionella bilden av arbetsmarknaden på att förändras. Sverige står inför många utmaningar i näringslivet. Vi måste bli mer inkluderande, bejaka egenanställning i gigekonomin, lösa utanförskap, och bli mer innovativa.

Är lösningen på dessa utmaningar ett Sverige där anställda ges fler möjligheter att äga och ha riktigt inflytande i verksamheten?

Panelsamtal 12:30–13:15

Azadeh Rojhan Gustafsson Riksdagsledamot, S
Niklas Wykman Riksdagsledamot, M
Said Abdu Riksdagsledamot, L
Sophie Nachemson-Ekwall Forskare, Handelshögskolan, författare, tankesmedjan Global utmaning
Gustaf Arrhenius VD, Institutet för framtidsstudier
Lars Wennberg Senior advisor, Wennberg & Friends
Petter Skogar Förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO
Alexander Crawford Moderator, tankesmedjan Global utmaning

Se hela programmet med Arbetsgivarföreningen KFO, våra gäster och vänner på Framtidsgränd, Almedalen, Visby. Hoppas vi ses tisdagen den 2 juli.