Är de idéburna företagen räddningen för svensk välfärd?

Seminarium måndagen den 1 juli 12:30–13:15

Välfärden står inför enorma utmaningar. Det är de flesta överens om. Diskussionen brukar handla om vägvalet mellan offentliga och privata utförare, när välfärden i själva verket består av tre alternativ. Det offentliga, det kommersiella och det idéburna.

Victoria Engman Broadly, Famna.

I andra länder, som exempelvis Tyskland, står idéburna välfärdsaktörer för en avgörande del av vård och skola. Norge har till exempel åtta procent idéburen välfärd medan Sverige bara har tre procent. Detta trots en nationell överenskommelse i Sverige om en större mångfald av aktörer inom välfärden. Det blev inte riktigt som politiken ville.

En del av lösningen på välfärdens utmaningar är att den idéburna sektorn får förutsättningar att växa. Historiskt har idéburen sektor ofta varit först med nya lösningar på gamla låsningar. Idéburna initiativet Mjölkdroppen som blev offentliga Barnavårdscentralen är ett exempel.

Vad gjorde man i Norge när man uppmuntrade den idéburna sektorn och vad gav det? Vad krävs för en tillväxt även i Sverige?

Panelsamtal 12:30–13:15

Karin Thalén Sjukhusdirektör, Stockholms sjukhem
Victoria Engman Broadley Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd
Erik Strand VD, Praktikertjänst
Helena Ruhmén Kommunikations- och marknadschef, Ersta diakoni
Susanne Lavemark Förhandlingschef, Arbetsgivarföreningen KFO
Alexander Crawford Moderator, tankesmedjan Global utmaning

Se hela programmet med Arbetsgivarföreningen KFO, våra gäster och vänner på Framtidsgränd, Almedalen, Visby.

Uppdaterad
för 2 månader sen