Hoppa till huvudinnehåll

Kategori: Corona

Här samlar vi aktuell arbetsgivarinformation relaterad till coronakrisen. Till stor del handlar det om arbetsmiljöfrågor men också om sjukfrånvaro, korttidspermittering och statliga stöd du som arbetsgivare har rätt till.

Frågor och svar från arbetsgivarjouren: Så hanterar du coronakrisen.

Vad är coronavirus?

  • WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.
  • Viruset som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2.
  • Den 11 mars 2020 klassade WHO coronavirusets spridning som en pandemi.
  • Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19.

Corona

Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Uppdaterad för 2 dagar sen

11 jan 2021: De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har...

Corona

Inspektion av smittrisker

Uppdaterad för 9 dagar sen

Nu kommer Arbetsmiljöverket att påbörja en tillsyn för att kontrollera hur arbetsgivare förebygger...

Corona

Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Uppdaterad för 20 dagar sen

21 dec 2020: De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har...

Corona

Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Uppdaterad för 20 dagar sen

17 dec 2020: De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har...

Corona

"Agera själv och vänta inte på mer information"

Uppdaterad för 1 månader sen

Artikelserie: Ledarskap i kristider. Du behöver förbereda dig snabbt och göra egna riskbedömningar. Även när...

Corona

Nya rekommendationer om symptomfria barn

Uppdaterad för 1 månader sen

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19. Det meddelar Folkhälsomyndigheten i ett...

Corona

Närvarande och tydlig chef viktigt i coronatider

Uppdaterad för 1 månader sen

Artikelserie: Ledarskap i kristider. Vad gör du som ledare när dina medarbetare får panik, sjuktalen dubblas...

Corona

Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Uppdaterad för 20 dagar sen

11 nov 2020: De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har...

Corona

Brister i kommunernas beredskap

Uppdaterad för 24 dagar sen

Under september har en webbenkät skickats ut till medlemmar inom hälsa, vård och övrig omsorg för att...

Corona

Arbetsmiljöarbete, grundkurs

Uppdaterad för 1 månader sen

Steg 1: Arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och arbetsgivaransvaret. Hur ser det ut, vad innehåller det och vad...

Corona

Distansarbete och att jobba hemifrån

Uppdaterad för 3 månader sen

Jobba hemifrån om det är möjligt hela året ut. Det är Folkhälsomyndighetens rekommendation från och med den...

Corona

Så påverkas våra medlemmar av coronapandemin

Uppdaterad för 19 dagar sen

I juni skickades en enkät ut för att kartlägga hur covid-19 har påverkat våra medlemmar.

Corona

Scenarier för smittspridning

Uppdaterad för 5 månader sen

På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten tagit fram tre olika scenarier för smittspridning. Syftet...

Corona

Vilka försäkringar gäller nu?

Uppdaterad för 5 månader sen

AFA Försäkring: Vad gäller för kollektivavtalad försäkring i händelse av covid-19? Information om...

Corona

Vad händer när det är dags att komma tillbaka?

Uppdaterad för 5 månader sen

Coronakrisen: Vissa verksamheter har anpassat sina arbetsplatser snabbt trots tuffa utmaningar. Men alla har...

Corona

Undvik smitta även efter coronakrisen

Uppdaterad för 6 månader sen

Vad behöver vi tänka på i arbetet framöver för att även fortsättningsvis minimera spridning av smitta? Lär av...

Corona

Personlig skyddsutrustning

Uppdaterad för 1 månader sen

Den skyddsutrustning som omfattas av arbetsmiljölagstiftningen är den personliga skyddsutrustningen. För...

Corona

Uppdaterad instruktion för skyddsutrustning

Uppdaterad för 17 dagar sen

Bristen på personlig skyddsutrustning har varit ett stort problem inom verksamhetsområdet HVO.

Corona

Arbetsgivarguiden om korttidspermittering

Uppdaterad för 4 dagar sen

Arbetstidsminskning för anställda med upp till 80 procent. Det föreslår regeringen, Centerpartiet och...

Corona

Medlemmar inom hälsa, vård och övrig omsorg står under högt tryck

Uppdaterad för 6 månader sen

Vi har drygt 120 medlemsföretag med 10 000 anställda som arbetar med att bedriva vård.

Corona

Så hanterar du coronakrisen som arbetsgivare

Uppdaterad för 26 dagar sen

Topplistan bland arbetsgivarfrågorna just nu och svar som uppdateras i takt med att regering och riksdag...