Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer om vilka kakor och varför här.

Corona

Här samlar vi aktuell arbetsgivarinformation relaterad till covid-19. Till stor del handlar det om arbetsmiljöfrågor men också om sjukfrånvaro, korttidspermittering och statliga stöd du som arbetsgivare har rätt till.

Frågor och svar från arbetsgivarjouren: Så hanterar du coronakrisen.

Corona

Arbetsgivare bör planera för ökad sjukfrånvaro

Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten pekar på en ökad smittspridning med sin topp i slutet av september.

Corona

Inför återgången till arbetet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man stannar hemma vid sjukdom och att alla över 12 år vaccinerar sig.

Corona

Ändrade pandemistöd från 1 april

Covid-19 klassas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom, flera undantagsregler och stöd upphör.

Corona

Fortsätt förebygga smitta inom vård, omsorg och personlig assistans

Trots att många restriktioner hävs den 9 februari är det viktigt att fortsatt förebygga smitta inom vård,...

Corona

Ny period för stöd för korttidspermittering

Fremias chefsjurist Sven Rosqvist reder ut vad som gäller för den nya perioden för korttidspermittering.

Corona

Restriktioner hävs den 9 februari

Avvecklingen av smittskyddsåtgärderna kommer att genomföras i två steg. Steg 1 tas den 9 februari 2022.

Corona

Ändrade regler för karantän och testning

Den rekommenderade tiden att stanna hemma om någon i hushållet är sjuk kortas, vissa grupper undantas helt...

Corona

Viktigt ha tät dialog med kommunen i det eskalerande smittläget

Smittspridningen av covid-19 skapar stora påfrestningar för verksamheter inom vård och omsorg. Många...

Corona

Nya åtgärder från den 8 december 2021

Rekommendationerna till arbetsgivare handlar bland annat om att underlätta för anställda att vaccinera sig,...

Corona

Förändrade rekommendationer och åtgärder

Nya beslut om åtgärder och rekommendationer för att begränsa ökad smittspridning av covid-19.

Corona

Pandemi och utlandsresa

Mot bakgrund av rådande smittspridning rekommenderar vi att du som arbetsgivare snarast går ut med...

Corona

Nya rekommendationer från den 1 november

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina rekommendationer för testning av covid-19 från den 1 november 2021....

Corona

Kan ovaccinerad personal sägas upp?

I ljuset av pandemin ställs många av Fremias medlemmar inför nya frågor att hantera som arbetsgivare. En...

Corona

”En ödmjuk inställning är viktig när vi ska tillbaka till arbetsplatsen”

Den 9 februari upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om att den som kan bör jobba hemifrån. När...

Corona

Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Sedan coronakrisen startade 2020 har ett antal extraordinära bestämmelser på socialförsäkringsområdet...

Corona

Uppdateringar med anledning av coronakrisen

13 juli 2021: De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har...

Corona

Uppdateringar med anledning av coronakrisen

17 juni 2021: De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har...

Corona

Förhöjda risker för gravida vid covid-19

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket har gjort en gemensam bedömning att gravida som...

Corona

Inspektion av smittrisker

Nu fortsätter Arbetsmiljöverket sina inspektionsrundor för att kontrollera hur arbetsgivare förebygger...

Corona

Aktuellt om covid-19

Här samlar vi aktuell arbetsgivarinformation och uppdateringar relaterade till coronapandemin.

Corona

Smitta på arbetsplatsen

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om coronasmitta och vaccination. Här finns även en checklista...

Corona

Uppdateringar med anledning av coronakrisen

11 jan 2021: De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har...

Corona

Inspektion av smittrisker

Nu kommer Arbetsmiljöverket att påbörja en tillsyn för att kontrollera hur arbetsgivare förebygger...

Corona

Uppdateringar med anledning av coronakrisen

21 dec 2020: De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har...

Corona

Uppdateringar med anledning av coronakrisen

17 dec 2020: De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har...

Corona

Nya rekommendationer om symptomfria barn

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19. Det meddelar Folkhälsomyndigheten i ett...

Corona

Uppdateringar med anledning av coronakrisen

11 nov 2020: De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har...

Corona

Brister i kommunernas beredskap

Under september har en webbenkät skickats ut till medlemmar inom hälsa, vård och övrig omsorg för att...

Corona

Distansarbete och att jobba hemifrån

Det är arbetsgivaren som bestämmer var arbetet ska utföras. Distansarbete kan ske hemifrån men också från...

Corona

Så påverkas våra medlemmar av coronapandemin

I juni skickades en enkät ut för att kartlägga hur covid-19 har påverkat våra medlemmar.

Corona

Personlig skyddsutrustning

Den skyddsutrustning som omfattas av arbetsmiljölagstiftningen är den personliga skyddsutrustningen. För...

Corona

Uppdaterad instruktion för skyddsutrustning

Bristen på personlig skyddsutrustning har varit ett stort problem inom verksamhetsområdet HVO.

Corona

Tillväxtverkets ställningstagande riskerar slå undan ben på verksamheter i kris

Debatt: I ett nationellt krisläge måste våra verksamheter måste kunna lita på myndigheternas information....

Corona

Lika villkor för arbetsgivare välkommet besked

Påverkansarbete från bland andra KFO har givit resultat. Finansutskottet i riksdagen meddelar att behovet av...

Corona

Medlemmar inom hälsa, vård och övrig omsorg står under högt tryck

Vi har drygt 120 medlemsföretag med 10 000 anställda som arbetar med att bedriva vård.

Corona

Så hanterar du covid-19-pandemin som arbetsgivare

Här samlar vi svar på vanliga frågor om covid-19 som ställs till Fremias rådgivare i arbetsgivarjouren.

Relaterat innehåll