Civilsamhällets organisationer får hjälp med samordning

Coronakrisen tvingar ner många av civilsamhällets organisationer på knä. De jobbar hårt med att stödja utsatta grupper av människor. Civilsamhället gör stor nytta men verksamheterna är ofta små och saknar resurser. Regeringen och samrådsorganet NOD som är länk mellan regering och civilsamhälle har beslutat att hjälpa till.

Coronaviruset innebär inte bara att människor blir sjuka. Krisen drabbar enskilda individer även på andra sätt. Till exempel ökar trycket på kvinnojourer och brottsofferjourer kraftigt. Något som också hörsammats av politikerna. Tidigare meddelade arbetsmarknadsdepartementet att regeringen skjuter till 100 miljoner kronor för att stödja civilsamhällesorganisationers arbete mot bland annat våld i nära relationer.

Ny form av samordning

Nu är det dags för nästa steg. Med anledning av coronakrisen har NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, fått ett nytt uppdrag. NOD ska agera som en sambandscentral för civilsamhällets organisationer. Syftet är att underlätta organisationernas operativa arbete och få helikopterperspektiv på läget. Dels ska NOD samordna de insatser som civila samhället gör för samhället. Dels ska de rapportera en samlad lägesbild av verksamheter och deras behov till regeringen.

Regering och civilsamhälle träffas veckovis

Lägesbilden ska rapporteras med täta mellanrum. Styrgruppen för NOD kommer att träffas en gång i veckan för att följa upp arbetet. I styrgruppen ingår LSU (Sveriges ungdomsorganisationer), Famna (riksorganisationen för idéburen välfärd), Forum (idéburna organisationer med social inriktning), Giva Sverige, Ideell kulturallians, IOGT-NTO och Sveriges kvinnolobby. Regeringen representeras av tjänstepersoner från Kulturdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Miljödepartementet.

Goda idéer guld värda

En del av samordningen är att snappa upp goda idéer om åtgärder från det civila samhällets organisationer. Många sociala innovationer genom historien, som exempelvis A-kassa, bibliotek och folktandvård, kommer ursprungligen från civilsamhället.

Så fungerar NOD

NOD:s funktion är att vara samrådslänk mellan regering och civilsamhälle på nationell nivå. Syftet är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhälle. NOD har 600 medlemsorganisationer varav 13 är så kallade paraplyorganisationer som i sin tur representerar flera organisationer med gemensam inriktning.

Vårt intressepolitiska arbete

Arbetsgivarföreningen KFO har styrelseplatser i Forum och Civos som är två av NOD:s 13 paraplyorganisationer. Vi arbetar intressepolitiskt för idéburna organisationer inom exempelvis vård och omsorg, förskola och skola och arbetsintegration i samverkan med bland andra Famna.

Uppdaterad
för 9 månader sen