Internationella frivilligdagen

Den 5 december varje år uppmärksammas nödvändigheten av ett fritt och självständigt civilsamhälle

Internationella Frivilligdagen (International Volunteer Day, IVD) är instiftat av FN och äger rum den 5 december varje år. Här i Sverige är det Forum – idéburna organisationer med social inriktning, med verksamheten Volontärbyrån som lyfter Frivilligdagen genom utmärkelserna Årets volontär och Årets initiativ. Och det råder ingen brist på kandidater. Det ideella engagemanget bland svenskar är fortsatt högt, visar mätningar.

Innehåll
Ideellt engagemang högt i Sverige
Frivilligdagen i Sverige
Frivilligdagen blir Frivilligveckan
Vårt intressepolitiska arbete

Syftet med Frivilligdagen är att uppmärksamma nödvändigheten av ett fritt och självständigt civilsamhälle, och att lyfta det ideella engagemang i världen, som ytterst får samhället att hänga ihop.

Ideellt engagemang högt i Sverige

Ideellt arbete och frivilligt engagemang är högt i Sverige visar de befolkningsstudier som gjorts under snart 30 år. Den senaste mätningen från oktober 2020 visar att vi svenskar lägger i snitt 18 timmar i månaden på ideellt engagemang. Det är en ökning med 3 timmar jämfört med tidigare.

Läs rapporten om befolkningsstudien Medborgerligt engagemang i Sverige från Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Frivilligdagen i Sverige

Och visst är det värt att hylla. Här i Sverige är det företrädaren för de idéburna organisationerna med social inriktning, Forum, som uppmärksammar Frivilligdagen.

Årets volontär och Årets initiativ

Forum och verksamheten Volontärbyrån lyfter fram individer och initiativ som står ut lite extra. På Frivilligdagen den 5 december varje år delas utmärkelserna Årets volontär och Årets initativ ut.

Ideellt engagemang handlar om att människor går ihop och tillsammans gör något de brinner för. När de gör det bygger de tillit, förtroende och gemenskap. Det vi kallar socialt kapital. Detta sociala kapital förebygger utanförskap i samhället. Engagemanget är dessutom en möjlighet att vara med och påverka samhället.

(Volontärbyrån)

Prisutdelningen arrangeras under festliga former där det går att äta en bit mat, se prisutdelningen, mingla och nätverka. Just år 2020 tillåts ingen gemensam middag på grund av coronakrisen. Men det stoppar inte själva festligheterna. Tvärtom. Istället förlängs de från en dag till en hel vecka.

Frivilligdagen blir Frivilligveckan

Nu kommer Forum och Volontärbyrån under en hel vecka att hylla och uppmärksamma det ideella engagemangets betydelse för samhället, individen och demokratin. Bland annat anordnas tre webbsända seminarier och tre poddavsnitt.

Läs mer om Frivilligdagen och Frivilligveckan.

Vårt intressepolitiska arbete

Arbetsgivareföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) har styrelseplatser i Forum och Civos som också är två av NOD:s 13 paraplyorganisationer. Vi arbetar intressepolitiskt för idéburna organisationer inom exempelvis vård och omsorg, förskola och skola och arbetsintegration i samverkan med bland andra Famna.

Vi stödjer Frivilligveckan och Årets initiativ

Vi har under flera år sponsrat evenemanget Frivilligdagen och fortsätter göra det med Frivilligveckan och Årets initiativ. Vi företräder många arbetsgivare inom civilsamhället och den ideella sektorn i Sverige. Det känns naturligt för oss att engagera oss i ett väl genomfört evenemang som visar på initiativ till fromma för demokrati och samhällsnytta.

Foto: Daniel Camerini, Frivilligdagen 2019.