Bakom kulisserna med teamet som formade stadgarna

Amir Daneshpip och Svante Hjertén

Stadgar. Smaka på ordet. Kanske inte det som väcker den största entusiasmen hos de flesta av oss. För Amir Daneshpip och Svante Hjertén, advokater på Reuterman Advokatbyrå, är det skön musik.

– Med vår bakgrund inom idéburna organisationer har det varit ett hedersuppdrag, och väldigt roligt, att få arbeta fram den nya arbetsgivarorganisationens formella och idéburna grundstomme.

När Reutermans i februari satte igång med arbetet tittade de på både Ideas och KFO:s befintliga stadgar. Med sig in i den processen hade de också ett gediget bakgrundsmaterial från de båda organisationerna.

Amir Daneshpip berättar:

– Vi var tidigt överens med uppdragsgivarna om att sträva efter en hög igenkänningsfaktor bland medlemmarna. Målsättningen var att utgå från båda organisationers identitet och skapa förutsättningar för en framtida gemensam. Det är viktigt att alla medlemmarna känner igen sig.

Amir Daneshpip

Amir Daneshpip.

Svante Hjertén

Svante Hjertén.

Amir och advokatkollegan Svante Hjertén plockade det bästa ur KFO:s och Ideas stadgar och genomförde en fusion. Processen för samgåendet inleds formellt vid varsin ordinarie stämma den 28 maj och när den är klar kommer medlemmarna till en på sitt sätt nygammal organisation. Vad gäller stadgarna.

Hur tar man i ett stadgearbete hänsyn till demokratiska principer, idéer om allas lika värde och att vara politiskt och religiöst obunden?

– Det har vi absolut haft med oss under hela arbetet. Det handlar mycket om att vara lyhörd och uppmärksam på de ibland lite svårtydda syften som finns i befintliga stadgar och andra styrande dokument. Vår utgångspunkt har också varit att skriva rakt, enkelt och att disponera texten på ett sätt så att stadgarna i sin helhet blir ett bra arbetsredskap.

Svante Hjertén slår fast att stadgar inte ska ändras i all hast, men man ska samtidigt ha med sig att det ibland kan behöva göras justeringar.

– Vi har i vårt arbete varit noga med att inte överreglera och även varit tydliga med att nu bildar ni en ny framtid och den måste få en chans att återspeglas i stadgarna framöver.

Svante Hjertén

Stadgar som arbetsredskap

Med en så stor bredd bland medlemmarna, från studieförbund, sociala och humanitära organisationer till konsument- och bostadskooperativa jätteföretag, är det en utmaning att skapa stadgar som passar alla, som är ett arbetsredskap.

En stor del av Reutermans verksamhet är inriktad mot idéburna organisationer och stiftelser. Både Amir och Svante har ett förflutet inom ideella verksamheter och föreningssverige. Amir har bland annat varit förbundssekreterare i en barnrättsorganisation och Svante haft styrelseuppdrag i kooperativ skolverksamhet och inom kultursektorn.

Med ett intresse för dessa typer av verksamheter i botten uttrycker båda att det har varit särskilt roligt att arbeta med samgåendet.

Amir:

– Som advokat med min bakgrund så vet jag vilka utmaningar man stöter på. Stadgarna är ju det främsta regelverket. Det finns inte heller någon särskild lag som reglerar de ideella organisationerna. Därför är det viktigt med klara och tydliga stadgar som på ett professionellt sätt återspeglar den organisation man verkar i.

Det är här den praktiska nyttan för medlemmarna kommer in i bilden. Stadgarna reglerar skyldigheter och förpliktelser, men också rättigheter för medlemmarna i det som ska bli en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer.

Tät dialog med uppdragsgivarna

Hur har arbetsklimatet varit? Amir ser det som ett av de roligaste uppdragen de har arbetat med på flera år. De har haft mycket att göra, hela tiden med bra input från, och en tät dialog med, uppdragsgivarna.

– Med bra input blir hantverket bättre. Saker och ting har fått växa fram. Det har fått ta sin tid trots tidspressen och vi har behövt stämma av under resans gång.

Amir Daneshpip

Det vanligaste misstaget, berättar Amir, är att advokaten kontaktas först när något har gått fel.

– Advokaten får agera brandman och försöka släcka branden. Då kan det vara för sent. Här har Reutermans varit med från start och det har inneburit fina förutsättningar för oss att genomföra uppdraget.

Och resultatet, det är den nya, stora arbetsgivarorganisationen - en av Sveriges största. En kraftfull aktör som kommer att samla de idéburna organisationerna men också företag, från nykooperation och föräldrakooperativ till stora företag inom konsument- och bostadskooperation.

– Det är ju naturligt att KFO och Idea går ihop, menar Amir. Det blir korsbefruktning, synergier och framförallt mer kraft i den framtida verksamheten med de ambitioner till utveckling som vi vet att båda organisationerna har.

Fyra månader från ax till limpa. Baserat på denna limpa ska nu ett antal beslut tas på de årsstämmor med Idea och KFO som går av stapeln på en och samma dag.

– Inför dessa årsmöten har vi servat med processbeskrivningar och beslutsunderlag. Det är viktigt att allt genomförs i rätt ordning och att handlingarna är korrekt utformade, inte minst av demokratiska skäl.

Efter en tids stadgearbete kom coronakrisen inrullande. De fysiska träffarna fick ersättas av videokonferenser.

– De digitala mötena har fungerat förvånansvärt bra. Dessutom fick vi ju en inblick i allas jobba-hemma-vardag. Det var en extra bonus i arbetet, säger Amir med glimten i ögat och fortsätter:

– Att arbeta hemma med kontoret vid köksbordet är inte alltid det lättaste, men det fungerade det med. Dessutom blev det ju helt ok att byta kostym och slips mot tröja och jeans.

Stadgar? Inte längre ett tråkigt ord utan något värdefullt och viktigt som ska avspegla den nya organisationens höga ambitioner.

Och stora utmaningar.

Foto: Ola Kjelbye.