Välkommen till samtal om ett starkare civilsamhälle

#NyOrg: Fem samtalstillfällen om framtiden

Nu vänder vi oss till dig som är i ledningsfunktion i din organisation, exempelvis i styrelse eller ledningsgrupp, för att samtala vidare. Vi vill ha dina tankar och inspel. Välkommen att delta på någon av samtalsträffarna i Stockholm.

Idéburna organisationer har historiskt sett spelat en avgörande roll i utvecklingen av vår välfärd och demokrati och gör det än idag.

Samtidigt står Sverige inför stora utmaningar där vi inom civilsamhället kan vara en del av lösningen. Därför behöver vi bli bättre på att synliggöra på vilket sätt vårt arbete är viktigt och nödvändigt för att medverka till hållbara lösningar för hela samhället.

Projekt Pondus: Dags för samtal om idéburen sektors och cvivilsamhällets framtid

Tankegodset om en gemensam organisation bygger på idén om att vi är starkare tillsammans och spaningar om den framtid som civilsamhällets organisationer möter.

Såväl demokratins grundvalar och människors frivilliga engagemang som välfärdens organisering avgörs av civilsamhällets styrka och roll. Genom att få en starkare gemensam röst kan vi skapa bättre förutsättningar för våra organisationer att verka för en god samhällsutveckling. Internationella exempel på vad som kan hända när civilsamhället försvagas saknas dessvärre inte. Där vill vi inte hamna.

Många samtal om ökat samarbete mellan idéburna organisationer har förts genom åren. Några större organisatoriska förändringar har dock hittills inte skett.

En ny diskussion tar form

Sedan 2018 förs nu en ny diskussion, där konsultrapporten Arbetsgivarorganisation för Famnas medlemmar Projekt Pondus (2019) var ett första steg.

Rapporten visade på möjligheterna att tillsammans skapa en starkare organisation där arbetsgivarfrågor och intressepolitik samspelar och ryms under samma tak. Under hösten 2019 har nästa steg tagits i form av den nya rapporten med titeln Från Pondus till NyOrg.

Nu vill vi på Arbetsgivarföreningen KFO, Idea, Civos, Famna och Forum föra fler samtal om hur vi kan bli starkare tillsammans. Det är viktigt att fler får möjlighet att fördjupa diskussionen kring vilka utmaningar och möjligheter det kan finnas i att skapa en mer sammanhållen organisation för fler av civilsamhällets organisationer.

Välkommen till samtal vid något av följande fem tillfällen

Samtal 1 Torsdagen den 5 mars Kl 13:00–15:30 Anmälningstiden har passerat
Samtal 2 Torsdagen den 19 mars Kl 09:30–12:00 Anmälningstiden har passerat
Samtal 3 Tisdagen den 24 mars Kl 13:00–15:30 Anmälningstiden har passerat
Samtal 4 Fredagen den 27 mars Kl 09:30–12:00 Anmälningstiden har passerat
Samtal 5 Torsdagen den 2 april Kl 09:30–12:00 Anmälningstiden har passerat
Uppdaterad
den 8 maj, 2020