Idéburen sektor behöver en starkare arbetsgivarorganisation

Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet IDEA planerar samgående

Samhället skulle vinna på en idéburen sektor som är lika samlad och väl förberedd som den offentliga och privata sektorn. Nu planerar Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet IDEA för ett samgående. Det är nästa steg på vägen mot att stärka den idéburna sektorns roll i Sverige.

I Sverige finns över 200 000 civilsamhällesorganisationer med fler än 30 miljoner individuella medlemskap. Den idéburna sektorn har stor ekonomisk betydelse. Omsättningen är 150 miljarder kronor per år, motsvarande hela sex procent av Sveriges BNP, och sektorn ger jobb åt drygt 125 000 personer.

Men idag är den idéburna sektorn splittrad mellan flera olika arbetsgivare- och intresseorganisationer. Ingen av dem har möjlighet att på egen hand bli den starka, samlande kraft som behövs för att sektorn ska få växa och utvecklas.

Leif Linde, ordförande, Arbetsgivarföreningen KFO

Leif Linde, ordförande, Arbetsgivarföreningen KFO.

Véronique Lönnerblad, ordförande, Arbetsgivarförbundet IDEA

Véronique Lönnerblad, ordförande, Arbetsgivarförbundet IDEA.

Trots det svenska civilsamhällets långa historia och betydelse, saknas i dag en stark röst för idéburna utförare, som är lika väl företrädd som den offentliga och privata sektorn, och som ger den självklara tyngd som sektorn förtjänar i samhällsdebatten.

– Vi behöver bilda en ny, gemensam arbetsgivarorganisation, som bättre än i dag kan samla, företräda och utveckla den idéburna sektorn i hela sin mångfald, säger Veronique Lönnerblad, ordförande i Arbetsgivarförbundet IDEA.

KFO och IDEA är etablerade arbetsgivarorganisationer som företräder sina medlemmar i samma frågor och med liknande uppdrag.

KFO har 4 000 medlemsföretag som är verksamma inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta. IDEA:s drygt 1 400 medlemmar är ett tvärsnitt av den ideella sektorn med bland annat studieförbund, sociala och humanitära organisationer, skolor, idrotts- och invandrarföreningar, vård och omsorg samt trossamfund. 

Tillsammans kan vi skapa en ny, stark och partipolitiskt och religiöst oberoende organisation för arbetsgivare inom civilsamhället, kooperation och idéburna företag. Med över 5 400 medlemmar som sysselsätter över 145 000 personer skulle KFO-IDEA också bli en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer.

– Den idéburna sektorn är en nyckel för samhällets bärkraft. Vi har sett flera exempel på hur viktigt människors engagemang och våra organisationer är för ett Sverige som håller ihop och fungerar, säger Leif Linde, ordförande för Arbetsgivarföreningen KFO. 

Fördelarna med att gå samman är flera

  • Tillsammans ger det en starkare röst som bidrar till bättre villkor för sektorn.
  • Det skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling genom att bejaka en mångfald av ägar- och driftsformer.
  • Ett samgående ger större nytta och mervärde för medlemmarna i form av mer resurser, kunskaper och expertis för medlemmarna, till konkurrenskraftiga avgifter.
  • Tillsammans kan vi förhandla fram bättre kollektivavtal, men också försäkringslösningar och stöd inom upphandlingsfrågor, hyresfrågor med mera. 
  • Tillsammans ger KFO-IDEA fullservice till medlemsföretag i arbetsgivarfrågor och driver intressepolitiskt arbete utifrån ett idéburet samhällsengagemang.

Våra respektive stämmor under våren 2020 planerar för att fatta det första beslutet om att gå samman och bygga en ny och starkare organisation. Det är också en bra tid för att genomföra beslutet. Sällan har intresset för vår verksamhet och behovet av en samlad stark röst för civilsamhället som arbetsgivare varit större.


För mer information kontakta

Petter Skogar

Petter Skogar
Förbundsdirektör
Arbetsgivarföreningen KFO

08-702 54 10

Tobias Nilsson

Tobias Nilsson
Förbundsdirektör
Arbetsgivarförbundet IDEA

08-639 29 91

Uppdaterad
den 30 december, 2020