»Vi är en medkraft, inte en motkraft«

KFO skapar ordning och reda för företag med engagemang

– Vi har en historisk chans att samla än fler värderingsstyrda organisationer och företag. Lyckas vi inte nu så kommer ingen försöka på många år, säger Leif Linde.

Under hans ordförandeskap har KFO expanderat, satt ner foten och masserat fram vad som är det centrala i verksamheten. En oberoende arbetsgivarförening för medlemmar med starkt engagemang.

– Vi blir bättre och bättre på att berätta vilka vi är. Vi skapar ordning och reda i frågor som arbetsmiljö och kollektivavtal. Den grunden tummar vi inte på, samtidigt som vi utvecklar vårt arbete med en aktiv intressepolitik.

Vi skriver 1972. Leif Linde seglar fram i första maj-tåget i Grums som en av 50 MC-förare med krav på en egen MC-gård. Kravet blir bönhört av kommunen.

– Kommunen gav oss en lada och en hög med brädor, minns Leif. Det mesta fick vi göra själva.

Detta har sedan dess varit centralt för Leifs arbete inom kooperationen. När han pratar handlar det inte om att ta politikernas språk, om att lyfta frågan, utan om egna analogier som skilsmässa och giftermål. Och det är där vi börjar.

Efter många års samarbete är nu skilsmässan från Arbetsgivaralliansen genomförd.

– Vi hade några år av bra samverkan i servicebolaget Athene men växte ifrån varandra när vi ville fusionera och utveckla arbetet med intressepolitik.

»Vi välkomnar fler statliga bolag som har den här typen av samhällsuppdrag.«

Samtidigt fortsätter samtalen om samgående med Idea, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, och samarbetet fördjupas med med Famna, Riksorganisationen för idéburen välfärd samt Forum, idéburna organisationer med social inriktning.

– Kan vi samla stora delar av de ideella organisationerna och de värderingsstyrda företagen inom välfärdsområdet så stärks dessa sektorer i samhällsdebatten och den gemensamma arbetsgivarföreningen kan växa och utvecklas.

Det, menar Leif, är en del av en nödvändig positionering under en turbulent tid.

Berättelsen om KFO

För att använda ett modeord så är det nu narrativet, hur KFO ska beskrivas, som mejslas fram.

– Vi blir allt bättre på att berätta att vi är en oberoende arbetsgivarorganisation för medlemmar med starkt engagemang som vill ha ordning och reda.

KFO har tack vare sitt unika huvudavtal en snart 80-årig historia av arbetsfred, vilket är rekord på svensk arbetsmarknad. Inställningen har varit: vi bidrar till en lösning.

– Vi är en medkraft, inte en motkraft. Vi vill det bästa för både företag och anställda. Affärerna för företagen ska utvecklas, ja. Och då vill vi ha en stark motpart. Det är viktigt med starka fackföreningar. Poängen med KFO är att avtal gäller, att det är något verkligt att ta i hand på.

Nu finns en framväxande kontur i KFO med flera sektorer som kooperationen, ideellt föreningsliv, värderingsstyrda välfärdsföretag och Samhall. De sistnämnda så stora att de utgör en egen sfär.

– Vi välkomnar fler statliga bolag som har den här typen av samhällsuppdrag.

Orolig samtid

Det som kallas arbetsgiveriet är huvuduppgiften och där ser Leif fyra konkreta huvudmål för året.

  1. En bra avtalsrörelse.
  2. Gå i mål med IDEA, Famna och Forum som ett steg på vägen mot en ny organisation som samlar hela den idéburna sektorn.
  3. Ta in fler experter och bli ännu duktigare på service.
  4. Vara aktiva i samhällsdebatten och även få in KFO och medlemmarna i fler utredningar och regeringskommittér.

Leif beskriver samtiden för den ideella sektorn som orolig. Hur fri kommer kulturen att vara i framtiden? Kan vi räkna med samhällsstöd? Vilken plats kommer människor med funktionsvariationer få? Även hbtq-rörelsen ser fara för en backlash.

– I den kontexten kan vi göra skillnad genom att samla den idéburna sektorn, skapa en demokratisk plattform för intressepolitik och få tillbaka utvecklingen mot ett generösare, öppnare samhälle.

Han fortsätter:

– Mycket händer nu i samhället som går emot våra värderingar. Men vi ska inte jaga väderkvarnar och ha åsikter om de politiska partierna. Vi är en del av den svenska modellen och möjliggör positiva inslag i demokratin.

Uppdragen är fortfarande många och prestigefulla, men Leif trappar så sakteliga ned inför pensionen. Då ska det bli mer tid för vandringar på Sörmlandsleden (troligen med Sven-Ingvars i hörlurarna) och de tre barnbarnen.

– Och så ska äntligen det där växthuset upp som fortfarande ligger i åtta kartonger. Då blir det verkstad igen.

Verkstad; praktik som ett sätt att se på tillvaron. En livsfilosofi signerad Leif Linde.

Foto: Kristofer Samuelsson

Uppdaterad
den 31 december, 2020