Historiska beslut på historiska stämmor

Årets stämmor i KFO och Idea var historiska av två skäl. Dels var det första gången som de genomfördes helt digitalt. Dels kan årsstämmornas resultat sammanfattas i en mening: Ett avgörande steg i riktning mot en ny arbetsgivarorganisation, Sveriges största oberoende i sitt slag, med 5 400 medlemmar som tillsammans har 145 000 anställda.

Det var en årsstämma präglad av coronakrisen. Inte bara för att deltagarna till stor del satt framför sina skärmar på olika håll i Sverige. Utan framför allt med anledning av hur medlemmars verksamheter påverkats av pandemins effekter.

KFO:s ordförande Leif Linde konstaterade i sitt inledningsanförande att det görs en rad akutinsatser nu. Och det blir mycket att ta tag i när virusspridningen lagt sig.

– I en svår tid som denna blir det än viktigare att arbeta tillsammans, sa Leif Linde.

– Det blir tydligare att man inte kan stå naken och utan skydd när det blåser kallt. Och trots den svåra tiden har KFO orkat fortsätta och fullfölja diskussionen, med bland andra Idea, om hur vi med den nya organisationen ska främja medlemmar vars verksamhet stavas engagemang.

För att vidimera årsstämmans beslut krävs en extrastämma i september och från årsskiftet ska det nya Fremia verka.

Historisk stämma 2020 med historiskt beslut

Stämma hemma. För första gången träffades årsmötet online.

– Vi har skrivit historia genom de beslut som stämman tog. Nu har vi tagit de första avgörande stegen för att bilda en ny oberoende arbetsgivarorganisation som samlar än fler värderingsstyrda organisationer och företag, säger Leif Linde.

KFO:s förbundsdirektör Petter Skogar ser framför sig en ny organisation där elefantkliv tas mot digitalisering. »Och det är ett understatement.« Med andra ord effektivisering av medlemsnyttan.

Bättre för alla

Den nya arbetsgivarorganisationen Fremia kommer att börja verka i efterdyningarna av corona. Men säkert finns det medlemmar som frågar sig varför man ska ändra på en fungerande organisation.

– Medlemmarna har röstat för att bilda en ny, gemensam arbetsgivarorganisation, som bättre än i dag kan samla, företräda och utveckla den idéburna sektorn i hela sin mångfald, säger Veronique Lönnerblad, ordförande i Arbetsgivarförbundet Idea.

Veronique Lönnerblad och Leif Linde: En starkare kraft för civilsamhället

Petter Skogar, förbundsdirektör i Arbetsgivarföreningen KFO:

– Värdet av en ny arbetsgivarorganisation är att vi samlar resurserna. Det innebär inte att vi blir färre på kansliet utan att vi kan ge ännu bättre service. Vi samlar fler branscher och kan utveckla våra kollektivavtal så att de passar er.

Hur kommer det lilla föräldrakooperativet att påverkas? Eller ett socialt arbetsintegrerande företag?

– Min ambition och mitt löfte till alla medlemmar är att det ska bli bättre för alla. Jag tror inte att ni är missnöjda med vad ni får idag men vi ska nu svara upp mot vad ni behöver i morgon.

Tobias Nilsson, förbundsdirektör för arbetsgivarförbundet Idea, berättade om arbetet med att ta fram det nya namnet Fremia.

– Fremia ska främja och omfamna stora som små medlemmar, oavsett verksamhetsområde eller bransch. Fremia ska också aktivt främja tillväxten av den idéburna sektorn. Det nya namnet ska vara en bärare av den ambitionen. Och något nytt ska också heta något nytt, med ett namn som fungerar såväl i Borås som i Bryssel.

Nytt namn markerar ny tid: Fremia initiativ för idéburet Sverige

Ny styrelse vald

Årets stämma i Arbetsgivarföreningen KFO blev historisk av två skäl.

På dagordningen stod också att välja en ny styrelse. Stämman röstade ja till valberedningens förslag. Följande personer är ledamöter för perioden 2020–2022. Se styrelseledamöter.

Uppdaterad
den 30 december, 2020