IDEA och KFO på väg att skapa ny arbetsgivarorganisation

Avsiktsförklaring

IDEA och KFO förbereder arbetet med att möjliggöra en ny stark och fristående arbetsgivarorganisation för den ideella och idéburna sektorn, och lägga grund för beslut vid stämmorna 2020. Visionen är att arbetsgivare inom civilsamhälle, idéburen välfärd, kooperation och samhällsnyttiga företag på sikt samlar sina krafter för att ena, utveckla och stärka sektorn. Arbetet börjar med arbetsgivarfrågorna.

IDEA och KFO är etablerade arbetsgivarorganisationer som företräder sina medlemmar i samma frågor och med ett likartat uppdrag. Vi har liknande demokratisk struktur och samma höga ambition att bedriva god arbetsgivarservice till låga avgifter.

Såväl IDEA som KFO har starka band till sina medlemmar och till sina motparter. Med över 5 400 medlemmar som sysselsätter 145 000 anställda skulle vi utgöra en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer. Av de fristående den i särklass största.

Tillsammans kan våra medlemmar gruppera sig mer effektivt för att skapa ett tydligare sammanhang och mer anpassad service. Förutom de naturliga synergierna som uppstår vid en sammanslagning ser vi tre övergripande områden som skulle gynnas särskilt vid ett samgående:

  • Bredare serviceutbud. Våra medlemmar har behov av rådgivning inom fler områden än dem som följer av arbetsgivaransvaret. Det kan röra upphandlingsfrågor, hyresjuridik, skol- eller sjukvårdslagstiftning, försäkringslösningar vid sidan av de kollektivavtalade paketen och mycket mer. Med en samlad medlemsbas kan vi avsätta resurser för att möta sådana behov och göra särskilda satsningar när det är påkallat. 
  • Bättre villkor för sektorn. Med en starkare röst och unik förståelse för de frågor som särskiljer idéburna aktörer från offentliga eller privata företag inom samma branscher, kan vi effektivt arbeta för att lagstiftade och kollektivavtalade villkor anpassas efter våra medlemmars behov och förutsättningar.
  • Ett steg på väg mot något större. Samhället behöver en idéburen sektor som är lika samlad och väl företrädd som de offentliga och de privata, vinsyftande sektorerna. Vi vill skapa organisationen som möjliggör detta. En organisation med dörren öppen för alla föreningar, företag och organisationer som ställer sig bakom visionen. En organisation som kan arbeta med såväl arbetsgivarfrågor som sektors- och branschfrågor och som på ett avgörande sätt skapar den plats för den idéburna sektorn som så starkt efterfrågas.

Vi önskar att stämmorna i maj 2020 fattar besluten som förverkligar denna vision. Vidare är IDEA beredd att tillsammans med KFO undersöka möjligheterna till en större intresse- och arbetsgivarorganisation för den ideella och idéburna sektorn.

Uppdaterad
den 30 december, 2020