Semester för sommarjobbare

Hur gör man som arbetsgivare med semester för sommarjobbare? Vad gäller för minderåriga sommarjobbare? Är anställningen kortare än tre månader är semesterersättning istället för betald semester det normala.

Om en anställning ska pågå högst tre månader, kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att betald semesterledighet inte är aktuellt, utan att semesterersättning ska betalas istället. För den som är anställd längre tid än tre månader ska betald semesterledighet ges.

(En annan sak är att semestern inte alltid hinner läggas ut under en kortare anställning, beroende på hur kollektivavtalets regler ser ut.)

Detta innebär att för sommarjobbare (som sällan är anställda mer än tre månader) bör normalt avtalas att semesterersättning ska betalas. Hur semesterersättningen beräknas regleras i varje branschs kollektivavtal. Semesterersättningen ska utbetalas senast en månad efter anställningens upphörande. Kontrollera särskilt vad som gäller i ditt kollektivavtal.

Vad gäller för minderåriga sommarjobbare?

För den som är minderårig, alltså den som ännu inte fyllt 18 år, gäller särskilda föreskrifter. För att få arbeta ska den minderårige vara över 16 år och ha fullgjort sin skolplikt. Vissa arbetsuppgifter och arbetstider är inte tillåtna för dessa ungdomar. Ett fåtal arbeten är tillåtna för ungdomar mellan 13 och 16 år. För dem gäller särskilda bestämmelser.

Om du tänker anlita minderåriga sommarjobbare rekommenderar vi att du besöker Arbetsmiljöverkets sida om arbetsuppgifter för minderåriga. Skatteverket fastställer årligen den inkomst som skolungdom och studerande kan ha utan att behöva betala skatt.

Uppdaterad
för 6 månader sen