Säsongsanställning

Ibland kan det vara aktuellt att anställa så kallade säsongsarbetare. Säsongsarbeten kan vara olika långa men endast utföras under en viss del av året. Exempel på sådana arbeten är turistverksamhet, bärplockning och snöskottning.

Om den säsongsanställde personen har varit anställd på företaget mer än 6 månader under de senaste två åren har hen företrädesrätt till en ny säsongsanställning. Går inte detta måste du som arbetsgivare meddela personen minst en månad före den nya säsongen skriftligen.

Försäkring för säsongsanställda

Alla anställda omfattas av avtalsförsäkringarna. Skyddet gäller för alla anställda från och med den första arbetade timmen och den första intjänade kronan oavsett anställningsform, längd på anställning, antalet arbetade timmar eller ålder. Det innebär att även utländska medborgare och skolungdomar omfattas av försäkringar, dock är skyddet begränsat för den som är under 16 år.

Ålderspension betalas bara för anställda som under året uppnått 25 års ålder. Informera gärna dina säsongsanställda att på arbetsplatsen finns försäkringar för inkomstförlust som orsakats av arbetsskador, sjukdom och dödsfall.

Kom ihåg att upprätta ett anställningsavtal. Glöm inte bort att även ett muntligt avtal gäller men vissa uppgifter måste anställda få skriftligen.