Misskötsamhet och uppsägning på grund av personliga skäl

Så hanterar du misskötsamhet och uppsägning på grund av personliga skäl - en guide

När en anställd missköter sig riskerar det att allvarligt skada verksamheten. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare agerar snabbt och på rätt sätt för att hantera situationen. I den här guiden får du kunskap om hur du ska göra.

Guiden ger dig en överblick över processens olika steg, relevanta underlag och praktiska tips. Processen syftar i första hand till att förebygga och hantera misskötsamhet i organisationen. Som sista steg, vid allvarlig och upprepad misskötsamhet kan det finnas anledning att säga upp personen på grund av personliga skäl. 

Tänk på att du kan förebygga problem genom att tydliggöra rutiner, och säkerställa att alla känner till arbetsplatsens regler och riktlinjer. Med tydligt och konsekvent tillvägagångssätt kan du motverka och korrigera misskötsamhet när den uppkommer. Då har du också ökat chansen att uppfylla kraven på tydlighet, uppföljning och dokumentation om uppsägning på grund av personliga skäl blir nödvändigt.

Om du har frågor eller funderingar efter att ha gått igenom guiden är du alltid välkommen att kontakta din rådgivare.

Checklista

 1. Tydliggör förväntningar

  1. Sätt upp och kommunicera tydliga regler och riktlinjer.
  2. Introduktion vid rekrytering.
  3. Var tydlig och konsekvent.

 2. Agera vid misskötsamhet

  1. Ha ett möte.
  2. Dokumentera.
  3. Åtgärdsplan med stödåtgärder.
  4. Skriftlig erinran. 
  5. Kalla till nytt möte.
  6. Dokumentera genom skriftlig erinran.
  7. Avgångsavtal.

 3. Uppsägning på grund av personliga skäl

  1. Utred omständigheterna.
  2. Genomför omplaceringsutredning.  
  3. Ge omplaceringserbjudande.  
  4. Underrättelse till arbetstagaren.
  5. Varsel till fackförbund. 
  6. Överläggning
  7. Besked om uppsägning pga personliga skäl. 
  8. Tvisteförhandling


  Mallar, blanketter och dokument hittar du längst ner på sidan.

Definitioner

1. Tydliggör förväntningar

Den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga misskötsamhet är att säkerställa att de anställda känner till vad som förväntas av dem på arbetsplatsen, och vilket beteende som inte är tillåtet. Det är först när den anställda känner till en regel och bryter mot den som det är fråga om misskötsamhet.

2. Agera vid misskötsamhet

Som chef kan det vara obehagligt att säga till en medarbetare som missköter sig. Det är därför enkelt att tänka att det oönskade beteendet säkert går över av sig självt. Det händer sällan. Det är ditt ansvar som chef att leda verksamheten och det innefattar att tydliggöra för de anställda när deras beteenden inte är accepterade eller behöver förändras.

3. Uppsägning på grund av personliga skäl

Som en sista utväg vid allvarlig och/eller återkommande misskötsamhet finns uppsägning av personliga skäl. Har du följt de föregående stegen kan du använda detta underlag för att visa att saklig grund föreligger.

Du som arbetsgivare måste visa att det finns saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Bedömningen är svår att göra och du kan bli dömd att utge höga skadestånd om det blir fel, därför råder vi dig att alltid kontakta din personliga rådgivare innan du går vidare med uppsägning av personliga skäl.

Kontakta alltid din rådgivare innan du går vidare med uppsägning av personliga skäl.

 KOntakt

Kontakta din rådgivare
Här hittar du våra rådgivarteam med kontaktuppgifter.

Kontakta din rådgivare
Här hittar du våra rådgivarteam med kontaktuppgifter.