Arbetsbrist – Förhandla en omorganisation

Så förhandlar du en omorganisation

Behöver du omorganisera verksamheten, minska eller lägga ner enheter eller kontor? Då ska du förhandla en omorganisation och kunna hantera den arbetsbrist som kan uppstå. Den här guiden ger dig kunskap, underlag och praktiska tips.

Du som är arbetsgivare har primär förhandlingsskyldighet. Det betyder att du måste ta initiativ till och förhandla med facket innan du får fatta beslut om viktigare förändringar i verksamheten. Det inkluderar omorganisation och uppsägning på grund av arbetsbrist.

Här får du överblick över de olika stegen i processen att förhandla en omorganisation och hantera arbetsbrist. Du får relevanta underlag och praktiska tips.

För att göra det enklare har vi delat in processen i före förhandling, under förhandling och efter förhandling. 

Checklista

 1. Planera din omorganisation

 2. Gör en riskbedömning i samverkan med skyddsombudet

 3. Gör en omplaceringsutredning

 4. Underrätta arbetsförmedlingen

 5. Gör en turordningslista

 6. Påkalla förhandling

 7. Genomför förhandling

 8. Verkställ omorganisation

 9. Verkställ uppsägningar

 10. Utfärda betyg och intyg

 11. Ansök om omställningsstöd

Definitioner

Inför förhandling

Du som är arbetsgivare har primär förhandlingsskyldighet. Du måste ta initiativ till förhandling med facket innan du får fatta beslut om omorganisation och uppsägning på grund av arbetsbrist.

Det innebär att du ska kalla de fackföreningar som är part i de kollektivavtal din verksamhet omfattas av till förhandling. Det är de lokala representanterna du ska kalla i första hand. 

Om du har förberett dig väl inför förhandlingen ökar chansen till konstruktiv dialog med facker, och det förkortar även processen inför beslut i många fall. Här finns de regler du behöver känna till, och de förberedelser du behöver göra inför förhandlingen. Sist finns en checklista så att du enkelt kan stämma av att du gjort allt inför förhandlingen. 

 

Under förhandling

Nu är det dags för förhandlingen. När parterna samlas till förhandling går ni gemensamt igenom det underlag du förberett. Målet med förhandlingen är samsyn och förankring inför beslut.

Parterna har ingen skyldighet att komma överens vid förhandlingen, det är du som arbetsgivare som fattar det slutgiltiga beslutet. Däremot kräver avvikelse från turordningsreglerna i LAS en överenskommelse.

Nedan lär du dig vad du ska tänka på under förhandlingen. Sist har du en checklista så att du enkelt kan stämma av att du gjort allt i den här delen.

Efter förhandling

När beslutet om omorganisation med påföljande arbetsbrist är fattat, är det dags att verkställa omplaceringar och uppsägning. Nedan kan du läsa om hur du går till väga och vad som gäller under uppsägningstiden. Sist finns en checklista så att du kan stämma av att du gjort det som krävs.

Omställningsstöd

Den uppsagda medarbetaren kan få stöd att ställa om och få ett nytt jobb efter en uppsägning på grund av arbetsbrist. Det får hen via omställningsorganisationer som hjälper den enskilda i processen. Fremia har omställningsavtal med stöd hos Ciko, TRS och TRR för att täcka alla våra medlemmars branschområden.

Du ska därför ansöka om omställningsstöd i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Våra omställningsavtal innehåller två olika former av stöd till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist:

 • Den uppsagda kan få ekonomiskt stöd.
 • Den uppsagda kan få olika former av stöd för att lättare komma i ny anställning, starta eget eller längre studier.

Kontakta omställningsorganisationen så tidigt som möjligt i en övertalighetsprocess. Ju tidigare de kan komma in med sitt stöd, desto bättre blir resultatet.

 

Om du har frågor eller funderingar efter att ha gått igenom guiden är du alltid välkommen att kontakta din rådgivare.