Förhandla en omorganisation - arbetsbrist

Så förhandlar du en omorganisation - en guide

När en arbetsgivare avser att omorganisera verksamheten, minska eller lägga ner enheter eller kontor finns en risk att det uppkommer en arbetsbrist. Är du i den situationen är det viktigt att du känner till vad som gäller rättsligt, och gå igenom processen steg för steg. I den här guiden får du kunskap om hur du ska göra.

Följande guide ger dig en överblick över processens olika steg, relevanta underlag och praktiska tips. Processen kan delas in i före förhandling, under förhandling samt efter förhandling. 

Om du har frågor eller funderingar efter att ha gått igenom guiden är du alltid välkommen att kontakta din rådgivare.

Checklista

 1. Planera din omorganisation

 2. Gör en riskbedömning i samverkan med skyddsombudet

 3. Gör en omplaceringsutredning

 4. Underrätta arbetsförmedlingen

 5. Gör en turordningslista

 6. Påkalla förhandling

 7. Genomför förhandling

 8. Verkställ omorganisation

 9. Verkställ uppsägningar

 10. Utfärda betyg och intyg

 11. Ansök om omställningsstöd

Definitioner

Inför förhandling

Du som är arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal har primär förhandlingsskyldighet. Det innebär att du måste ta initiativ till förhandling med facket innan du får fatta beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Du ska kalla alla fackföreningar som är part i det eller de kollektivavtal som din verksamhet omfattas av till förhandling. Chansen till konstruktiv dialog med facket ökar om du har förberett dig väl inför förhandlingen. Att du är väl förberedd förkortar i många fall även processen inför beslut.

Nedan finns de regler du behöver känna till, och de förberedelser du kan och behöver göra inför förhandlingen. Sist har du en checklista så att du enkelt kan stämma av att du gjort allt i den här delen.

Under förhandling

Nu är det dags för förhandlingen. När parterna samlas till förhandling går ni gemensamt igenom det underlag du förberett. Målet med förhandlingen är samsyn och förankring inför beslut.

Parterna har ingen skyldighet att komma överens vid förhandlingen, det är du som arbetsgivare som fattar det slutgiltiga beslutet. Däremot kräver avvikelse från turordningsreglerna i LAS en överenskommelse.

Nedan lär du dig vad du ska tänka på under förhandlingen. Sist har du en checklista så att du enkelt kan stämma av att du gjort allt i den här delen.

Efter förhandling

När beslutet om omorganisation med påföljande arbetsbrist är fattat, är det dags att verkställa omplaceringar och uppsägning. Nedan kan du läsa om hur du går till väga och vad som gäller under uppsägningstiden. Sist finns en checklista så att du kan stämma av att du gjort det som krävs.

Omställningsstöd

Den uppsagda medarbetaren kan få stöd att ställa om och få ett nytt jobb efter en uppsägning på grund av arbetsbrist. Det får hen via omställningsorganisationer som hjälper den enskilda i processen. Fremia har omställningsavtal med stöd hos Ciko, TRS och TRR för att täcka alla våra medlemmars branschområden.

Du ska därför ansöka om omställningsstöd i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Våra omställningsavtal innehåller två olika former av stöd till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist:

 • Den uppsagda kan få ekonomiskt stöd.
 • Den uppsagda kan få olika former av stöd för att lättare komma i ny anställning, starta eget eller längre studier.

Kontakta omställningsorganisationen så tidigt som möjligt i en övertalighetsprocess. Ju tidigare de kan komma in med sitt stöd, desto bättre blir resultatet.