Guide till arbetsanpassning

Så jobbar du med arbetsanpassning i praktiken

Syftet med arbetsanpassning är att förebygga sjukfrånvaro, och att hjälpa arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete eller att återgå till arbete efter en sjukskrivning. Den här guiden är ett stöd för hur du kan jobba med arbetsanpassning i praktiken, tillsammans med arbetstagaren.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.