Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen betalar tjänstepensionspremien vid långvarig sjukdom för medarbetare anställda av arbetsgivare som är medlemmar i Fremia.

Så funkar premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen betalar premierna till tjänstepensionen för de medarbetare som blir sjuka en längre tid. Tack vare försäkringen skyddas arbetsgivaren från dubbla pensionskostnader för både ordinarie anställd och vikarie. Dessutom minimeras medarbetarens tjänstepensionsförlust vid sjukdom.

Premiebefrielseförsäkringarna för de olika tjänstepensionerna fungerar lite olika.

  • Inom GTP börjar premiebefrielsen när medarbetaren ansöker om ersättning från AGS- eller TFA-försäkringen.
  • Inom KTP börjar premiebefrielsen när du som arbetsgivare gör en anmälan till Folksam efter 90 dagars sjukskrivning.
  • Inom KTP för Folksam med flera, avdelning 1, börjar premiebefrielsen när medarbetaren varit sjukskriven i 15 dagar. Du som arbetsgivare behöver inte anmäla detta. Däremot behöver du bekräfta sjukskrivningen till Pensionsvalet efter 90 dagar för att premiebefrielsen ska fortsätta.
  • Inom ITP avdelning 1 börjar premiebefrielsen när medarbetaren varit sjukskriven i 15 dagar. Du som arbetsgivare behöver inte anmäla detta. Däremot behöver du bekräfta sjukskrivningen till Collectum efter 90 dagar för att premiebefrielsen ska fortsätta.
  • Inom ITP avdelning 2 börjar premiebefrielsen när du som arbetsgivare gör en anmälan till Collectum efter 90 dagars sjukskrivning.

Vem omfattas av premiebefrielseförsäkring?

Alla medarbetare som omfattas av något av Fremias tjänstepensionsavtal omfattas även av premiebefrielseförsäkringen från 18 års ålder.

Vad kostar premiebefrielseförsäkringen?

Kostnaden för premiebefrielseförsäkringen varierar mellan de olika avtalsområdena. Inom GTP är den för år 2020 rabatterad med 100 procent. För GTP behöver du som arbetsgivare inte betala någon premie.

Administrera premiebefrielseförsäkringen

Premiebefrielseförsäkringen faktureras av respektive tjänstepensionsadministratör (Folksam, Pensionsvalet eller Collectum) utifrån din tjänstepensionsrapportering. Du som arbetsgivare behöver inte göra någon särskild administration av premiebefrielseförsäkringen.

För tjänstemän behöver du i vissa fall anmäla sjukfallet till tjänstepensionsadministratören, men för arbetare med GTP sker anmälan automatiskt i och med att den försäkrade ansöker om ersättning från AGS eller TFA. Detta gäller även för de tjänstemän som omfattas av GTP genom kollektivavtal mellan Fremia och Handels.