Ordlista

Snabbguide till försäkringsspråket

FörkortningBetyderKommentarÅrtal
AG Arbetsgivare    
AGL Avtalsgrupplivförsäkring Kollektivavtalad, hanteras av Folksam  
AGS Avtalsgruppsjukförsäkring Kollektivavtalad, hanteras av AFA Försäkring 1972
FPT Föräldrapenningtillägg Kollektivavtalad, hanteras av AFA Försäkring 2014
GTP Gemensam tjänstepension (tidigare KAP) KFO och LO 2019
HVO Hälsa, vård och övrig omsorg Kollektivavtal 2310  
ITP Individuell tjänstepension Svenskt näringsliv och PTK 1960, 1974
ITPK Individuell tjänstepension, komplettering    
KAP Kooperationens avtalspension KFO och LO Ersätts av GTP 2019
KTP Kooperationens tjänstepension KFO och PTK, KFO och Handels, KFO och FTF  
KTPK Kooperationens tjänstepension, komplettering    
LFU Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inklusive läkekostnadsförsäkring Kollektivavtalad, hanteras av Folksam  
PA Personlig assistans, oftast förkortad persass    
PTK Privattjänstemannakartellen (används inte) PTK är en samverkansorganisation för 27 medlemsförbund (18 Sacoförbund, 8 TCO-förbund samt Ledarna) som representerar cirka 850 000 privatanställda tjänstemän. 1973
PV Pensionsvalet Valcentral för arbetare, administreras av Folksam  
SFB Socialförsäkringsbalken   2011
SGI Sjukpenninggrundande inkomst    
TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Kollektivavtalad, hanteras av AFA Försäkring  
TGL Tjänstegrupplivförsäkring Kollektivavtalad, hanteras av AFA Försäkring 1963
TRR Trygghetsrådet Svenskt näringsliv och PTK 1974
TRS Trygghetsrådet TRS  Arbetsgivaralliansen, Svensk scenkonst och PTK 1972
Uppdaterad
för 1 månader sen