Omställningsförsäkring

Är du tvingad att säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist och ohälsa? Då kan dina medarbetare få omställningsstöd och ekonomisk ersättning via de omställningsavtal som ingår i det kollektivavtalade försäkringspaket du har som medlem i Fremia.

Så fungerar omställning

Våra omställningsavtal innehåller två olika former av stöd till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

  • Den uppsagda kan få ekonomiskt stödt,
  • den uppsagde kkan få olika former av stöd för att lättare komma i ny anställning, starta eget eller längre studier.

Läs mer om anställnings upphörande.

När gäller omställningsavtal?

Den vanligaste situationen som ger en medarbetare rätt till stöd enligt omställningsavtalet är uppsägning av tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist. Även den som blir uppsagd på grund av ohälsa, eller inte får sin visstidsanställning förlängd på grund av arbetsbrist, kan ha rätt till stöd i vissa situationer.

Ciko och TRS (ej TRR) kan även visstidsanställda ha rätt till omställningsstöd och ekonomiskt stöd under vissa situationer.

När gäller inte omställningsavtal?

En anställd som blivit uppsagd av personliga skäl, (om grunden för uppsägning är ohälsa, kan den anställde omfattas) eller som inte får en kortare visstidsanställning förlängd till följd av arbetsbrist,  har i vissa fall inte rätt till stöd enligt omställningsavtalet. Inte heller den som avslutar sin anställning genom egen uppsägning.

VD och ägare eller ägarens närstående har inte rätt till stöd. Den som inte får lön utan fakturerar omfattas inte heller, då en sådan person inte är anställd.

Det är dock alltid bäst att kontakta Ciko, TRR eller TRS och låta dem bedöma rätten till stöd i varje enskilt fall.

Ciko

Vem får stöd från Ciko?

Arbetare och tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och ett fackförbund som medlem i LO kan få stöd via Ciko. Detta gäller även anställda inom Folksamgruppen.

Anställd som omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och ett fackförbund inom LO vars arbetsgivare tidigare tillhörde Idea omfattas av ciko.

Omställning via Ciko är en del av det större kollektivavtalade försäkringspaketet Avtalsförsäkring Fremia-LO.

TRR och Trygghetsrådet TRS

Vem får stöd från TRR eller TRS?

Tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och ett fackförbund som är medlem i PTK kan få stöd via Trygghetsrådet TRS. Detta gäller dock inte anställda inom Folksamgruppen.

Tjänstemän som är anställda av en arbetsgivare som är medlem i Fremia men tidigare varit Idea-medlem, får i stället stöd via TRR.

Omställning för tjänstemän inom Folksam

Tjänstemän inom Folksamgruppen har rätt till omställningsstöd via reglering i villkorsavtalet. På detta område finns alltså ingen separat omställningsorganisation.

Omställningens administration

Premier för Ciko

Om du som arbetsgovare har anställlda tjänstemän som omfattas av KTP och Ciko, rapporterar du lönesumman en gång per år till Folksam, som sedan fakturerar dig Ciko-premier.

Alla anställda som omfattas av GTP ska rapporteras till Pensionsvalet en gång per månad. Pensionsvalet fakturerar dig Ciko-premier.

Om du enbart har ITP för dina anställda tjänstemän, rapporterar du lönesumman en gång per år till Fora

Handläggning för TRR och TRS

Om du har anställda tjänstemän som omfattas av KTP och TRS rapporterar du lönesumman en gång per år till Folksam, som sedan fakturerar dig premier. 

Om du enbart har ITP för alla dina anställda tjänstemän, rapporterar du lönesumman en gång per år till Fora, som sedan fakturerar dig premier.

Nyanställda

Du gör ingen särskild anmälan till Ciko, TRR eller TRS av nyanställda. 

När medarbetare sägs upp

Du som arbetsgivare bör kontakta Ciko, TRR eller TRS så tidigt som möjligt i en övertalighetsprocess. Ju tidigare de kan komma in med sitt stöd, desto bättre blir resultatet.

Statligt omställningsstöd

Det finns ett särskilt omställningsstöd inrättat med anledning av coronakrisen. Läs mer om statliga åtgärder för arbetsgivare och hitta länkar till rätt information från regering och myndigheter.