Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande

För frivilligarbetare och praktikanter (volontärförsäkring)

Olycksfallsförsäkringen för ideellt arbetande, förtroendevalda och praktikanter ingår i medlemskapet i Fremia.

Olycksfallsförsäkringen ger en grundtrygghet till förtroendevalda och frivilligarbetare som gör ideella insatser för Fremias medlemsföretag. Du som redan är medlem kan beställa ditt försäkringscertifikat hos Söderberg & Partners.

Uppdaterad
den 29 juni, 2021