LFU — läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst

Om någon av dina medarbetare ska arbeta i utlandet i sin anställning hos dig, omfattas hen av läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst, LFU.

Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst ger ersättning för bland annat följande kostnader under arbete utomlands.

  • Kostnader för läkar- och sjukhusvård och läkemedel som skrivits ut av läkare.
  • Akut tandvård till följd av olycksfall eller akuta besvär.
  • Rese- och transportkostnader för sjukvård och tandvård. Även medföljande kan få ersättning.
  • Graviditetskontroll och förlossning.

Administrera LFU

För medarbetare som omfattas av KTP är LFU tecknad i Folksam. Vid kortare utlandsvistelser räcker det om du rapporterar antalet resdagar på Folksams webbtjänst.

För medarbetare som omfattas av ITP kan du välja mellan ett antal olika bolag att teckna LFU i. Information finns på Collectums webbplats.

För medarbetare som omfattas av GTP eller KTP 1 för Folksam med flera rapporterar du LFU till Pensionsvalet.

Vid längre tjänstgöring utomlands

Observera att delvis andra regler gäller vid längre utlandsstationeringar. Kontakta Folksam, Collectum respektive Pensionsvalet för mer information om det blir aktuellt.